19.04.2017

19 травня відбудеться XII Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів “Інсторія освіти, науки і техніки в Україні”

19 травня відбудеться XII Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів “Інсторія освіти, науки і техніки в Україні” присвячена 100-річчю від дня створення Національної наукової сільськогосподарської біблуотеки Національної академії аграрних наук України.

На конференції передбачається обговорення питань:
1. Історія аграрної науки, освіти і техніки;
2. Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки;
3. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.
4. Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України.

Подати заявку на участь і надіслати текст матеріалів не пізніше 1 квітня 2017 року на електронну адресу: ist_nauka@ukr.net. Вимоги до тексту: обсяг матеріалу – до 2-х сторінок, надрукованих у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0; поля – 2,0 см, (по центру сторінки великими літерами – назва, наступний рядок – ініціали і прізвище автора, ще нижче – повна назва організації чи підприємства (в дужках місто), через рядок – текст); обов’язково додати електронну копію матеріалу на електронному носію або надіслати матеріали електронною поштою.

Контактні телефони:

ННСГБ НААН
8–(044) 258-23-05
тел/факс 8-(044) 526-05-09

Більш детальна інформація