20.05.2019

23-25 липня відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги!

23-25 липня 2019 року у м.Київ відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів як невід’ємна частина моніторингу довкілля».

Місце проведення конференції:
04075, м. Київ,
вул. Миколи Юнкерова, 20
Конгрес-готель «Пуща»

До друку приймаються тези виступу (електронний та паперовий варіанти).

Подання тексту тез до 5 липня 2019 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів», який учасники конференції отримають безкоштовно.

.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова – українська або російська.

Обсяг – до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських  пунктів, через 1,5 міжрядковий інтервал, відступ на початку абзацу 1,25 см.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок. Підписи під рисунками і заголовки таблиць виконуються напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів (згідно з ДСТУ 3008–95).

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Скорочення, умовні позначки, список посилань – відповідно до стандартів.

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве  – 2,5 см, праве  – 1,5 см.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок – вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу – напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру – назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ напівжирним шрифтом;

наступний рядок – інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт – курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання – по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме. Збірник планується опублікувати до початку конференції.

.

КОНТАКТНА ОСОБА:

Романова Світлана Адольфівна,

учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»

Телефон: (044) 337-69-81

Мобільний телефон: (066) 7071664

E-mail: romanowa@iogu.gov.ua

.

Детальна інформація