08.10.2019

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва проводить додатковий набір здобувачів вищої освіти на заочну форму навчання

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва проводить додатковий набір здобувачів вищої освіти на заочну форму навчання у жовтні п.р.

Звертаємося до Вас з проханням довести цю інформацію до працівників обласних філій Вашого інституту, з метою отримання освіти з присвоєнням кваліфікації «Ґрунтознавець» , або «Дослідник з агрохімії та ґрунтознавства».

 

Шифр

галузі

знань

Назва галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість одного року навчання, грн. (Заочна форма)

Здобувачі І рівня освіти (ОР «Бакалавр»)

10

Природничі науки

103 Науки про землю

7100,00

Здобувані II рівня освіти (ОР «Магістр»)

Шифр

галузі

знань

Назва галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість магістерської програми (нормативний термін навчання 1 р. 4 м.)

всього, грн.

(Заочна форма)

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія ОПП

Агрохімія та ґрунтознавство

11000,00

201 Агрономія ОПП

Експертна оцінка ґрунтів

 

Строки та етапи вступу на основі ОКР «Молодшого спеціаліста»
для здобуття ступеня бакалавра

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

(заочна форма)

ІІ термін (тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

Прийом заяв та документів

10 жовтня по 28 жовтня

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

з 29 жовтня по 31 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 01 листопада

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 01 листопада

 

 

Строки та етапи вступу до магістратури

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

(заочна форма)

ІІ термін (тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

Прийом заяв та документів

з 10 жовтня по 24 жовтня

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

з 25 жовтня по 31 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 01 листопада

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 01 листопада

.

Детальная інформація на сайті університету