16.03.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади директора Хмельницької філії

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади директора Хмельницької філії

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

18 березня  2021 р.                         Київ                                      № 16

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантної
наукової посади

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної наукової посади директора Хмельницької філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Генерального директора                                                             Ігор ЯЦУК

 

Додаток
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
18 березня  2021 р.  № 16

 

Директор Хмельницької філії державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України»

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії. Стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади директора Хмельницької філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» повинен знати:

Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установи; порядок здійснення науково-методичного забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів; вимого до написання наукових праць, дисертацій; порядок проведення конкурсів та атестації наукових працівників; правові питання оформлення договірних відносин при спільному виконанні наукових робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами, правила складання концепцій, програм, методичних рекомендацій, інструкцій, оформлення звітної документації.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • трудову книжку та її копію;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних) та оригінали зазначених документів;
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.       

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 18 березня 2021 року до 16 квітня 2021 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

 

Результати