31.07.2020

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

31 липня  2020 р.                                       Київ                                                          № 48

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів  (додаток 1);

провідного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 2).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Генеральний директор                                                                    Ігор ЯЦУК

 

 

 

 

Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
31 липня  2020 р.  № 48

 

Головний фахівець
відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
31 липня  2020 р.  № 48

 

Провідний фахівець лабораторії землеустрою, картографування
та оцінки земель
 відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

норми земельного законодавства; методики проведення лабораторних робіт із землевпорядкування, картографування та оцінки земель;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
– копію документа, що посвідчує особу;
– заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
– автобіографію;
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копію трудової книжки (за наявності);
– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
– перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– форму ОК-5;
– інші  документи за бажанням кандидата.       

 

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 31 липня до 29 серпня 2020 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 01.09.2020 р. № 56

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 04.09.2020 р. № 63