15.02.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

15 лютого  2021 р.                           Київ                                              № 10

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

заступника завідувача відділу досліджень екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля (додаток 1);

заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 2).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Генерального директора                                                              Ігор ЯЦУК

 

Додаток  1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
15 лютого   2021 р.  № 10

 

Заступник завідувача
відділу досліджень екологічної безпеки земель, якості продукції
та довкілля

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель»,

нормативно-правові акти України та інші документи, що регулюють діяльність у сфері охорони раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення і якості продукції; нормативи допустимого вмісту токсичних речовин в об’єктах агросфери та вміти користуватися ними під час оцінки агроекологічного стану ґрунтів і безпечності продуктів; методи аналітичних вимірювань вмісту важких металів, мікроелементів, залишків пестицидів у ґрунті, воді та рослинній продукції, зокрема, методи газорідинної хроматографії,  атомної абсорбції, методи відбору проб ґрунтів, води та рослинної продукції, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Додаток  2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
15 лютого  2021 р.  № 10

 

 

Заступник завідувача
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які стосуються напрямів роботи відділу, а також пов’язаних з охороною родючості ґрунтів; принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток  3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
14 лютого  2021 р.  № 10

 

Головний фахівець
лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічного обстеження
відділу досліджень з моніторингу ґрунтів

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічного обстеження відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності установи та напрямів роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; економіку і організацію проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Додаток  4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
15 лютого  2021 р.  № 10

 

Головний фахівець
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»; «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

норми земельного законодавства,  порядок складання встановленої звітності;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.       

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 15 лютого до 16 березня 2021 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

 

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 17.03.2021 р № 15

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 23.03.2021 р. № 20