25.11.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа

«Інститутохорони ґрунтів України»

 ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З
25 листопада  2019 р.                 Київ                                                      № 67

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

.

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

.

НАКАЗУЮ:

 .

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

головного фахівця  відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів (додаток 1);

головного фахівця відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток 2).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

Перший заступник
Генерального директора                                                Світлана Романова

.

 

 

 

Додаток 1
до наказу
ДУ «Держґрунтохорона»
25 листопада 2019 р.  № 67

.

Головний фахівець
відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

 • Конституцію України;
 • Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;
 • керівні матеріали з організації діловодства.

.

 

 

 

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
25 листопада 2019 р.  № 67

. 

Головний фахівець
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

 • Конституцію України;
 • Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • нормативно-правові акти України та інші документи, що регулюють діяльність у сфері охорони родючості ґрунтів та їх екологічно безпечного використання;
 • нормативи допустимого вмісту токсичних речовин в об’єктах агросфери та вміти користуватися ними під час оцінки агроекологічного стану ґрунтів і безпечності продуктів;
 • методи відбору проб ґрунту, води та рослинної продукції;
 • правила роботи за комп’ютером та використання засобів програмного забезпечення загального і спеціального призначення;
 • методи статистичної обробки даних та їх інтерпретації;
 • порядок складання встановленої звітності;
 • керівні матеріали з організації діловодства.

.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 25 листопада до 24 грудня 2019 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 26.12.2019 р. №74

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 27.12.2019 р. №75