07.02.2020

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства україни

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»
ДУ «Держґрунтохорона»

.

Н А К А З

.

7 лютого  2020 р.                            Київ                                     № 8

.

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

.

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

учений секретар (додаток);

заступника завідувача лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної документації відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 1);

заступника завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток  2);

заступника завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток  3);

заступника завідувача лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень відділу відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 4);

головного фахівця сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи (додаток 5);

головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохіміпаспортизації (додаток 6);

головного фахівця  відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів (додаток 7);

головного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток 8);

провідного фахівця лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля; (додаток 9)

головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 10);

головного фахівця відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 11)

провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів (додаток 12).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

Перший заступник
Генерального директора                                                Світлана РОМАНОВА

 

 

 

 

Додаток 
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Учений секретар

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування, вчене звання або науковий ступінь, наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи  не менше  3 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади ученого секретаря повинен знати:

Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установи; порядок здійснення науково-методичного забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів; вимого до написання наукових праць, дисертацій; порядок проведення конкурсів та атестації наукових працівників; правові питання оформлення договірних відносин при спільному виконанні наукових робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами, правила складання концепцій, програм, методичних рекомендацій, інструкцій, оформлення звітної документації.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

    Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Заступник завідувача лабораторії охорони та підвищення
родючості ґрунтів і проектної документації
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи лабораторії, а також охорони родючості ґрунтів;

питання, які стосуються сфери досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, а також агрохімічного обслуговування сільського господарства;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Заступник завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

           

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 3
до наказу
ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Завідувач лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

           

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства

.

  Додаток 4
до наказу
ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Заступник завідувача лабораторії геоінформаційних систем, обробки
інформації та експериментальних досліджень відділу геоінформаційних
систем та формування інформаційної бази

 

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи не менше 3 років на керівних посадах. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти України та інші документи, які стосуються напрямів роботи лабораторії; вільні середовища розробки ОС на базі Linux прийоми робот из офысними програмами та спеціальними програмними засобами ( ArcGIS, QuantumGIS, MapInfo), основи геоінформаційних технологій і систем їх розробки; основи роби з графічними і картографічними матеріалами; прийоми роботи з основними офісними програмами; основні особливості поширених ГІС-платформ; основи геодезії, картографії, ГІС-технологій

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

  Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець сектору наукової редакційно-видавничої діяльності
відділу науково-організаційної роботи

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше 1 року. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про видавничу справу», «Про авторське право», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,

керівні матеріали з організації діловодства;

ДСТУ щодо видавничої діяльності, вимоги ВАК до написання наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, оформлення статей і представлення рукописів для їхньої підготовки до видання, а також мати досвід мовностилістичного редагування і коректури наукових статей, інших наукових друкованих робіт та офіційно-ділових текстів.

.

  Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець  наукового відділу правового забезпечення
досліджень з агрохімпаспортизації

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації повинен знати:

Конституцію України;

закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти, що стосуються напрямів діяльності ДУ «Держґрунтохорона», порядок складання встановленої звітності, принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

  Додаток 7
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець
відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

 

 

  Додаток 8
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець
лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної
безпеки земель, продукції та довкілля

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; основи розробки і вибору методики проведення аналізів; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організацію проведення аналітичних робіт з визначення якісних мікробіологічних показників ґрунту; державні стандарти, методики проведення мікробіологічних аналізів ґрунтів і продукції, фізико-хімічні методи вимірювань, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 9
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Провідний фахівець
лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

 

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України;

закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів та їхні основні характеристики, методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів, добрив, меліорантів;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 10
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має стаж наукової роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати: Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які стосуються роботи відділу, а також проблеми, пов’язані з охороною родючості ґрунтів; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 11
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Головний фахівець відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти України та інші документи, нормативно-правові акти України та інші документи, які стосуються напрямів роботи лабораторії; основи роботи з графічними і картографічними матеріалами; прийоми роботи з основними офісними програмами;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

  Додаток 12
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
7 лютого  2020 р.  № 8

.

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів
відділу досліджень з моніторингу ґрунтів

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати:

Конституцію України;

закона України «Про наукову та науково-технічну діяльність»,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності установи та напрямів роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; економіку і організацію проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 7 лютого до 7 березня 2020 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 12.03.2020 р. № 11

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 16.03.2020 р. № 12