26.04.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа

«Інститут охорони  ґрунтів України»

 ДУ «Держґрунтохорона»

.

Н А К А З

.

26 квітня 2019 р.                                       Київ                                                            № 30

.

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних наукових посад

.

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

першого заступника Генерального директора (додаток 1);

заступника завідувача відділу науково-організаційної роботи (додаток 2);

завідувача сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи (додаток 3);

заступника завідувача лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної документації відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 4);

заступника завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 5);

головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації (додаток 6);

головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів (додаток 7);

головного фахівця відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток 8);

провідного фахівця лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток 9);

головного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток  10);

провідного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля (додаток  11);

головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 12);

 провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації

ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів ( додаток 13);

головного фахівця відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 14);

головного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель – 3 посади (додаток 15).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

Генеральний директор                                                                   Ігор Яцук

 

 

 

 

 

Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Перший заступник Генерального директора
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування, вчене звання або науковий ступінь. Досвід наукової роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше ніж 10 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади першого заступника Генерального директора повинен знати:

Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності установи; порядок здійснення науково-методичного забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Заступник завідувача
відділу науково-організаційної роботи

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 2 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу науково-організаційної роботи повинен знати:

Конституцію України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про відпустки»,  інші нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються роботи відділу;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Завідувач сектору наукової редакційно-видавничої діяльності
відділу науково-організаційної роботи

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 2 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про видавничу справу», «Про авторське право», «Про наукову та науково-технічну діяльність;

керівні матеріали з організації діловодства;

ДСТУ щодо видавничої діяльності, вимоги ВАК до написання наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, оформлення статей і представлення рукописів для їхньої підготовки до видання, а також мати досвід мовностилістичного редагування і коректури наукових статей, інших наукових друкованих робіт та офіційно-ділових текстів.

.

Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Заступник завідувача лабораторії охорони та підвищення
родючості ґрунтів і проектної документації
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи відділу, а також охорони родючості ґрунтів;

керівні матеріали з організації діловодства.

 .

Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

Заступник завідувача відділу геоінформаційних систем
та формування інформаційної бази

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

сучасну комп’ютерну технологію, електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображення земної поверхні, систему управління просторовими даними, прийоми роботи з офісними програмами; методи та засоби тестування комп’ютерних комплексів; методи та засоби ГІС-технологій; методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

 .

Головний фахівець  наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця наукового відділу правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації повинен знати:

Конституцію України;

нормативно-правові акти, що стосуються напрямів діяльності ДУ «Держґрунтохорона», порядок складання встановленої звітності, принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 7
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30 

  .

Головний фахівець
відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи відділу, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 8
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Головний фахівець
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України;

нормативно-правові акти України та інші документи, що регулюють діяльність у сфері охорони родючості ґрунтів та їх екологічно безпечного використання; нормативи допустимого вмісту токсичних речовин в об’єктах агросфери та вміти користуватися ними під час оцінки агроекологічного стану ґрунтів і безпечності продуктів; методи аналітичних вимірювань вмісту важких металів, мікроелементів, залишків пестицидів у ґрунті, воді та рослинній продукції, зокрема, методи газорідинної хроматографії, атомної абсорбції, методи відбору проб ґрунті, води та рослинної продукції, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 9
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.


Провідний фахівець
лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля
відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

. 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів та їхні основні характеристики, методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів, добрив, меліорантів;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 10
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Головний фахівець
лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; основи розробки і вибору методики проведення аналізів; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; економіку і організацію проведення аналітичних робіт з визначення якісних мікробіологічних показників ґрунту; державні стандарти, методики щодо проведення мікробіологічних аналізів ґрунтів і продукції, фізико-хімічні методи вимірювань, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 11
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Провідний фахівець
лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії мікробіологічних досліджень відділу досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямів роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; основи розробки і вибору методики проведення аналізів; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організацію проведення аналітичних робіт з визначення якісних мікробіологічних показників ґрунту; державні стандарти, методики проведення мікробіологічних аналізів ґрунтів і продукції, фізико-хімічні методи вимірювань, порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 12
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Головний фахівець
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які стосуються напрямів роботи відділу, а також пов’язаних з охороною родючості ґрунтів; принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 13
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30

.

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів
відділу досліджень з моніторингу ґрунтів

. 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати:

Конституцію України;

нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності установи та напрямів роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їхні основні характеристики; економіку і організацію проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 14
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30 

.


Головний фахівець
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

.                                                                                        

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади повинен знати:

Конституцію України, Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»;

норми земельного законодавства; методики проведення лабораторних робіт із землевпорядкування, картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

.

Додаток 15
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2019 р.  № 30 

.


Головний фахівець
лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»;

норми земельного законодавства; методики проведення лабораторних робіт із землевпорядкування, картографування та оцінки земель;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

порядок складання встановленої звітності;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 26 квітня до 25 травня 2019 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 337-69-85

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 27 травня 2019 р. № 31

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 29 травня 2019 р. № 35