10.03.2017

Редакційна колегія науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» оголошує набір статей у № 2–2016 р.

Редакційна колегія науково-теоретичного видання «Агроекологічний журнал» оголошує набір статей у № 2-2016 р., який буде присвячено публікації результатів досліджень українських та зарубіжних учених за такими напрямами:

  •      Історія вивчення лікарських рослин
  •      Ресурсознавство, колекціонування та інтродукція лікарських рослин
  •      Новітні технології в лікарському рослинництві та їх впровадження
  •      Генетика, селекція, насінництво та насіннєзнавство лікарських рослин
  •      Фізіологія лікарських рослин та біотехнологія
  •      Екологічні аспекти вирощування лікарських рослин
  •      Фітохімічні дослідження та використання лікарських рослин.

 Термін подання статей для укомплектування номера – до 25 квітня 2016 р.

Деталі на сайті “Агроекологічного журналу”