22.06.2015

16-17 вересня Всеукраїнська науково-практична конференція “Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості”

З нагоди Міжнародного року ґрунтів 16–17 вересня 2015 року в Одесі ДУ «Держґрунтохорона» проводитиме Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості».

ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Моніторинг ґрунтів: методологія, інновації, впровадження IT-технологій, показники, аналізування і обробка даних, прогнози і моделювання, стан ґрунтів і їх динаміка.

2. Боротьба з деградацією та опустелюванням ґрунтів: проблеми і шляхи вирішення, зарубіжний досвід, заходи боротьби з деградацією ґрунтів та підвищення їх родючості, альтернативні види добрив, раціональне землекористування, удосконалення законодавчої бази.

3. Новітні концептуальні підходи лабораторної практики у сфері дослідження ґрунтів: впровадження системи управління якістю та вимоги до сучасних лабораторій, метрологічне забезпечення, гармонізація стандартів, інноваційні методичні випробування ґрунтів.

Мова конференції – українська, російська

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

15 вересня 2015 р.

Заїзд учасників конференції

16 вересня 2015 р.

Реєстрація

Пленарне засідання

Робота в секціях

17 вересня 2015 р.

Робота в секціях

Польова екскурсія

18 вересня 2015 р.

Від’їзд учасників конференції

Для участі у конференції необхідно до 15 липня 2015 року зареєструватися, надіславши на адресу оргкомітету заявку (зразок додається).

Крім того до друку приймаються тези виступу (електронний та паперовий варіант).

Подання тексту тез до 15 серпня 2015 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів», який учасники конференції отримають безкоштовно.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова – українська або російська.

Обсяг – до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських  пунктів, через 1,5 міжрядковий інтервал, відступ на початку абзацу 1,25 см.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок. Підписи під рисунками і  заголовки таблиць виконуються напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів (згідно з ДСТУ 3008–95).

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Скорочення, умовні позначки, список посилань – відповідно до стандартів.

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве  – 2,5 см, праве  – 1,5 см.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок – вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу – напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру – назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ напів-жирним шрифтом;

наступний рядок – інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт – курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання – по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме. Збірник планується опублікувати до початку конференції.

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ

(заповнюється на кожного учасника)

Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Організація ___________________________

Посада _______________________________

Науковий ступінь, звання ________________

______________________________________

Поштова адреса _______________________

______________________________________

Телефон:  _____________________________

Факс: ________________________________

E-mail: _______________________________

Назва доповіді _________________________

______________________________________

Потреба у бронюванні номера для проживання у Санаторії ім. Горького: так ____ ;   ні ______

 Дата

Підпис

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ

УВАГА!

Надішліть свою заявку не пізніше

15 липня 2015 року

 

Організаційний комітет забезпечуватиме бронювання номерів для проживання на час проведення конференції у Санаторії ім. Горького.

Плата за проживання та харчування у санаторії проводиться учасниками конференції.

З умовами проживання можна ознайомитися на сайті санаторію: http://www.gorkogo.com.ua

АДРЕСА  ОРГКОМІТЕТУ

Державна установа

«Інститут охорони ґрунтів України»

провулок Бабушкіна, 3,

м. Київ, Україна,

03190

Телефон/факс: (044) 594-19-61

E-mail: uchsecretar@gruntrod.gov.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Вальчик Вадим Едуардович,

заступник Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» з науково-технічної діяльності

Телефон: (044) 594-19-61

 Панасенко Вікторія Михайлівна,

учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»

Телефон: (044) 594-19-61

Мобільний телефон: (067) 997-02-37

E-mail: uchsecretar@gruntrod.gov.ua

Місце проведення конференції:

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 165,

Санаторій ім. Горького