29.09.2014

Львівська філія ДУ «Держґрунтохорона» впроваджує ГІС-технології

Розвиток інформаційних технологій не оминув і сільське господарство. Для об’єктивного аналізу стану ґрунтів застосовуються геоінформаційні системи обробки інформації, що істотно розширює можливості контролю та аналізу еколого-агрохімічного стану сільськогосподарських угідь.

У Львівській філії ДУ «Держґрунтохорона» з 2010 року проводиться створення векторних об’єктів моніторингу за допомогою GPS-навігаторів та програмного забезпечення ArcGIS, картографування на основі векторних шарів інформації та лабораторних аналізів ґрунту. У 2011 році створено та впроваджено геоінформаційну систему (ГІС) моніторингу сільськогосподарських земель та обробки агрохімічних аналізів на базі програмного продукту ArcGIS. Також розроблено ряд моделей для автоматизації створення зв’язків між базами даних і об’єктами різних рівнів. Львівська філія постійно вдосконалює геоінформаційну складову моніторингу ґрунтів.

За допомогою програмного комплексу ArcGIS виконується наповнення бази агрохімічних даних з 2011 року натепер. Також усю базу агрохімічних даних з 2006 року по 2011 рік адаптовано під програмний комплекс ArcGIS.

На сьогодні агрохімічні обстеження земель сільськогосподарського призначення Львівської області проводяться з використанням геоінформаційних технологій.