05.12.2018

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальність впровадження системних заходів щодо попередження та захисту ґрунтів від деградації»

З 20 по 23 листопада ц.р. в м. Чернівці відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальність впровадження системних заходів щодо попередження та захисту ґрунтів від деградації» організована державною установою «Інститут охорони ґрунтів України» разом з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

21 листопада відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальність впровадження системних заходів щодо попередження та захисту ґрунтів від деградації». З привітальним словом виступили Генеральний директор ДУ «Держґрунтохорона» Ігор Яцук, професор, доктор фізико-математичних наук, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степан Мельничук, заступник Голови Чернівецької обласної державної адміністрації, доктор географічних наук Мирослав Заячук та заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Бойчук. Після вітальних слів було підписано Меморандум про співпрацю між ДУ «Держґрунтохорона» та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

У конференції взяли участь представники Чернівецької обласної державної адміністрації, працівники ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту водних проблем і меліорації НААН, ДУ «Держґрунтохорона» та її філій, а також Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Пленарна частина розпочалася з доповіді Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» Яцука І.П. на тему: «Відновлення природнього потенціалу агроекосистем – запорука збереження родючості ґрунтів». Він зазначив, що у цілому в Україні існує реальна загроза виснаження ґрунтового покриву та інтенсифікації таких деградаційних процесів, як дегуміфікація, підкислення, водна ерозія і дефляція, переущільнення, що відбуваються внаслідок недотримання або спрощення агротехнологій. Розуміння загроз, які виникли в результаті незбалансованого ведення виробництва, призвело світову спільноту до розроблення стратегії зеленого зростання усіх галузей економіки. Сільське господарство як галузь, що забезпечує людство продуктами харчування, займає тут одне з перших місць. І на першому місці на шляху до зеленого зростання стоїть удосконалення нормативно-правової бази України.

З доповіддю «Забруднення і захист ґрунтів в глобальному контексті проблем» виступив завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор біологічних наук, професор Дмитрук Ю.М.

Завідувач відділу водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шевченко А.М. виступив на пленарній частині з доповіддю «Методологія обґрунтування комплексного протидеградаційного захисту зрошуваних земель».

Завершальною стала доповідь докторанта кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата біологічних наук Черлінка В.Р.

По завершенні пленарної частини робота конференції продовжилася в двох секціях «Моніторинг ґрунтів» та «Деградація та охорона ґрунтів».

22 листопада учасники конференцію були запрошені на екскурсію Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та  фермерським господарством Тодосійчука В.І.