18.08.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів – основа створення бази даних їх якісного стану»

10–11 серпня ц.р. у м. Вінниця відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів – основа створення бази даних їх якісного стану».

У конференції взяли участь представники державних органів влади, працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, приватних підприємств, працівники ДУ «Держґрунтохорона» та її філій.

10 серпня відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг ґрунтів – основа створення бази даних їх якісного стану».

Відкрив конференцію Генеральний директор ДУ «Держґрунтохорона» Яцук Ігор Петрович.

З привітальним словом виступили:

директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації Ткачук Микола Федорович;

начальник відділу загального землеробства, хімізації та меліорації земель Мінагрополітики Рудюк Анатолій Миколайович.

Після привітальних слів, вже традиційно, Генеральний директор ДУ «Держґрунтохорона» Яцук І.П. нагородив найкращих науковців заохочувальними відзнаками за свою плідну працю.

Пленарна частина розпочалася з доповіді Генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Яцука І.П. на тему: «Моніторинг ґрунтового покриву».

З доповіддю «Моніторинг земель сільськогосподарського призначення як інструмент сталого розвитку агроекосистем» виступила завідувач відділу екотоксикології Інституту агроекології і природокористування НААН, д.с.-г.н., професор Моклячук Л.І.

Заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», д.б.н. Мірошниченко Микола Миколайович виступив з доповідями «Моніторинг як новий напрям державного контролю якісного стану ґрунтів» та «Оцінка збитків від погіршення родючості ґрунтів у чинному правовому полі».

З темою доповіді «Моніторинг стану ґрунтів землекористувань сільських населених пунктів за органічного виробництва»  виступила завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інститут землекористування НААН», д.с.-г.н. Корсун Світлана Григорівна.

Завершальною стала доповідь заступника Генерального директора ТОВ «ФІЛАЗОНІТ –УКРАЇНА» Сабова С.С. на тему «Вплив стану ґрунтового життя на ефективність сільськогосподарського виробництва».

Робота конференції продовжилася в двох секціях «Моніторинг ґрунтів» та «Забруднення ґрунтів, боротьба з деградацією та опустелюванням ґрунтів», де були представлені наукові доповіді фахівців профільних наукових установ та ДУ «Держґрунтохорона», в яких більш ґрунтовно, поглиблено та цілеспрямовано розглянули питання відповідно до тематики конференції.

11 серпня учасники конференції відвідали дослідні поля у рамках наукової роботи «Ґрунтоцентрична технологія з використання біопрепарату Філазоніт, його вплив на збереження і поліпшення родючості  ґрунтів та ефективність с.-г. виробництва» в господарстві с. Сопин, Погребищенського району Вінницької області.