Державні закупівлі

2021 рік

Обгрунтування природний газ

Обгрунтування послуги з охорони приміщень для Харківської філії

Обгрунтування телекомунікаційні послуги

Обгрунтування послуги з розподілу природного газу

Обгрунтування послуги щодо надання доступу до програмно-апаратного комплексу “Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві” (КІАС “УФГД”), його супроводження та налаштування функціональних модулів; фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку; комп’ютерне обладнання

Обгрунтування капітальний ремонт по облаштуванню вузла обліку електроенергії Львівської філії

Обгрунтування електронна копія ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

Обгрунтування спирт етиловий

Обгрунтування спирт етиловий; поточний ремонт і технічне обслуговування автомобілів філій

Обгрунтування органічні хімічні речовини; неорганічні хімічні речовини

Обгрунтування електронна копія ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

Обгрунтування послуги із заправки та відновлення картриджів для копіювальної техніки; офісне устаткування та приладдя різне

Обгрунтування

Обгрунтування природний газ

ДУ Держґрунтохорона

Річний план закупівель ДУ Держґрунтохорона на 2015 рік

Річний план закупівель на 2015 рік викладений у новій редакції

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі ДУ “Держґрунтохорона”

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2015 (1)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 (2)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 (3)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений в новій редакції (1)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений в новій редакції (2)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений в новій редакції (2)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений у новій редакції (1)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений у новій редакції (2)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений у новій редакції (1)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладений у новій редакції (2)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладеного у новій редакції (1)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік викладеного у новій редакції (2)

Річний план закупівель ДУ “Держґрунтохорона” на 2016 рік

Дніпропетровська філія ДУ Держґрунтохорона

Закарпатська філія ДУ Держґрунтохорона

Повідомлення про акцепт, інформація про застосування переговорної процедури, обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Річний план закупівель Закарпатської філій ДУ “Держґрунтохорона”, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік

Обговорення застосування переговорної процедури закупівлі газу

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі газу

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі газу

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі природного газу

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі природного газу

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електичної енергії

Повідомлення про акцепт. Електична енергія

Повідомлення про акцепт. Природний газ

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі електичної енергії

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі природного газу

Кіровоградська філія ДУ Держґрунтохорона

Річний план закупівель Кіровоградської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2015 рік

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричої енергії 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі газу

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Повідомлення про відміну торгів переговорної процедури закупівлі природного газу

Повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі природного газу

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі природного газу

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі природного газу

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі природного газу

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі природного газу

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі елекричної енергії

Звіт про виконання договору

Річний план закупівель Кіровоградської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2016 рік

Про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

Тернопільська філія ДУ Держґрунтохорона

Річний план закупівель Тернопільської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2015 рік

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі газу

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу

Річний план закупівель Тернопільської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2016 рік

Інформація про застосування переговорної процедури електричної енергії 16023XX253885

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії 16024FX263151

Повідомлення про акцепт. Електична енергія

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Черкаська філія ДУ Держґрунтохорона

Річний план закупівель Черкаської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2015 рік

Інформ.про застосув.перегов.процедури Черкасигаз

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про результати проведення преговорної процедуриЧеркасигаз

Інформація про результати проведення преговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обгрунтування застосування переговорної процедури Черкасигаз

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Повідомлення про акцепт Черкасигаз

Повідомлення про акцепт. Електрична енергія

ЗВІТ Черкасигаз

ЗВІТ. Електрична енергія

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 3 від 31.08.2015

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 4 від 09.09.2015

Інформація 15075ХХ527434 про застосування переговорної процедури закупівлі

Інформація 15085ХХ570265 про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі 15075ХХ531590

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі 15091ХХ583827

Обгрунтування 15075FХ533941 застосування переговорної процедури закупівлі

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 15082FX537694

Повідомлення 15081ХХ 535395 про акцепт поропозиції конкурсних торгів переговорної процедури

Повідомлення № 1 про внесення змін до договору № 41 15114FХ697014

Повідомлення №1 про внесення змін до договору №12 18074 БО 15

Повідомлення №2 про внесення змін до договору №41 16012FХ109572

Повідомлення №3 про внесення змін до договору № 41 16021FХ205764

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 15082ХХ539455

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 16022ХХ241621

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 160236FХ242670

Річний план закупівель Черкаської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2016 рік

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі 16022ХХ229222

Чернігівська філія ДУ Держґрунтохорона

Річний план закупівель Чернігівської філії ДУ “Держґрунтохорона” на 2015 рік

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу природного

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі газу природного

Повідомлення про акцепт. Газ природний

Повідомлення про акцепт. Електрична енергія

Повідомлення про внесення змін до договору

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі електричної енергії

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі газу природного

Повідомлення про внесення змін до договору. Природний газ

Повідомлення про внесення змін до договору. Природний газ

Повідомлення про внесення змін до договору. Електрична енергія

Звіт про виконання договору. Газ природний

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік