Untitled-1

Херсонською філією виконуються близько 150 видів різноманітних аналітичних досліджень ґрунту, рослинницької продукції та поливної води. Визначається якісний склад мінеральних  та органічних добрив, проводяться радіологічні та токсикологічні дослідження.

Філія щороку проводить агрохімічне обстеження 350 – 400 тис. га сільськогосподарських угідь, паспортизацію 3,5 – 4,5 тис. земельних ділянок, надає довідки про стан родючості ґрунтів, виготовляє  картографічний матеріал.  За результатами аналітичних досліджень здійснюється сертифікація 20-30 тис. тонн рослинницької продукції. Розробляється проектно-кошторисна документація на проведення хімічної меліорації солонцюватих ґрунтів, проводиться рослинна і ґрунтова діагностика, за результатами якої надаються розрахунки потреби мінеральних добрив на запланований врожай та рекомендації щодо їх використання.

Untitled-2

Спеціалісти філії ведуть науково-дослідну та дорадницьку роботу, в основу яких покладено дослідження та висвітлення актуальних природоохоронних питань охорони та відтворення родючості ґрунтів.Херсонська філія ДУ «Держґрунтохорона» акредитована в системі «Украгростандарт».          За плідну виробничу та науково-просвітницьку діяльність служба має державні відзнаки та нагороди.

Працівники філії беруть участь у семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, що проводяться в рамках регіональних програм та за межами області, де висвітлюють наукові досягнення та роботу філії (у вигляді тематичних презентацій), акцентують увагу на загальних проблемних питаннях в системі землеробства та можливих варіантах їх вирішення, порушується питання екологічної безпеки регіону тощо.

Агрохімічна паспортизація земель є часткою великомасштабного моніторингу продуктивності ґрунтів та основою наукового супроводу раціонального сільськогосподарського виробництва.

Херсонська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» плідно співпрацює із Херсонською обласною державною адміністрацією, Департаментом агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації,  Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Херсонської області, Головним управлінням земельних ресурсів, державним підприємством «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Херсонським державним підприємством геодезії, картографії та кадастру «Херсонгеоінформ», Херсонським державним аграрним університетом та іншими науковими установами регіону.