12.02.2019

Підготовка молодих кадрів

21 грудня директор Херсонської філії ДУ «Держґрунтохорона» Михайло Мельник як екзаменатор взяв участь у роботі комісії із захисту магістерських робіт студентів Херсонського державного університету за спеціальністю «науки про Землю».

Екологічне виховання та інформування населення, екологічна підготовка кадрів названі в документах на Всесвітньому саміті ООН зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі одним із важливих і необхідних засобів здійснення переходу до сталого розвитку у ХХІ столітті всіх країн світу. Загальновизнано, що чим більше екологічно усвідомлені й обґрунтовані управлінські рішення на всіх рівнях (локальному, регіональному, національному, міжнародному), тим ближче ми до сталого, еколого – соціально – економічно збалансованого розвитку. Екологічна освіта є предметом інтересу і діяльності найповажніших міжнародних організацій.

Метою навчання студентів за цією спеціальністю є підготовка та отримання базових знань для проведення комплексних географічних та геоекологічних досліджень, виконання оцінки природних умов і природних ресурсів для вибору районів розміщення господарських об’єктів. Отримані знання слугуватимуть студентам бути висококваліфікованими фахівцями з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер, оцінки природних умов та ресурсів, охорони навколишнього середовища тощо.

Під час захисту студенти курсу «Основи раціонального природокористування і охорона природи» показали добрі знання предмету. Теми доповідей були безпосередньо пов’язані з використанням ґрунтових ресурсів у сільськогосподарському виробництві регіону, також було зазначено ряд проблемних аспектів сучасного землеробства та запропоновано методи і шляхи їх вирішення. Приємними для екзаменаторів стали цікава презентація здобутих базових знань, їх сприйняття та інтерпретація.

Захист дипломів молодих магістрів пройшов у позитивній та діловій атмосфері.