22.03.2019

Міжнародна науково-практична конфереренція «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи»

54518995_2400495693295349_1277381453457391616_n

Директор Херсонської філії ДУ «Держґрунтохорона» Михайло Мельник, завідувач лабораторії ГІС, обробки інформації та експериментальних досліджень Володимир Жужа, головний фахівець лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів, аспірант Інституту зрошуваного землеробства НААН Максим Пєтухов взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи», яка відбулася 20 березня ц. р. у ВДНЗ «Херсонський аграрний університет».

Захід присвячено Всесвітньому дню Землі та проведено за ініціативи установи-організатора.

Метою Міжнародної науково-практичної конференції було висвітлення питань збереження та примноження природно-ресурсного потенціалу ґрунтів, забезпечення їх раціонального використання, а також основні аспекти охорони унікальних ландшафтів природного середовища та якості оточуючого середовища.

Зі вступним словом виступили проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності ВДНЗ «Херсонський ДАУ», д.с.-г.н., професор Олександр Аверчев та завідуюча кафедри наук про Землю, к.с.-г.н., доцент Руслана Бабушкіна.

Михайло Мельник у своїй доповіді «Аналіз еколого-меліоративного стану ґрунтів на території Нижньодніпровської дельтової рівнини» наголосив на необхідності здійснення контролю за збереженням та відтворенням родючості ґрунтів, оскільки збереження навколишнього середовища є необхідною умовою для забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією, зміцнення експортного потенціалу України, поліпшення іміджу виробників здорової органічної продукції.

З доповіддю «Органічне землеробство як запорука запобігання забруднення ґрунтів важкими металами» виступив головний фахівець лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів, аспірант Інституту зрошуваного землеробства НААН Максим Пєтухов. В презентації теми висвітлено результати моніторингу ґрунтів Херсонської області на вміст важких металів, запропоновано нові підходи та шляхи вирішення проблем сьогодення в землеробстві регіону. Необхідність збереження земельних ресурсів підтверджує актуальність та доцільність впровадження технологій органічного виробництва в Україні як альтернативи сучасним системам виробництва сільськогосподарської продукції.

Робота конференції була змістовною, запропоновані теми доповідей та їх обговорення цікавими, актуальними та затребуваними часом.