Гармонізація національних стандартів щодо моніторингу стану земель відповідно до вимог ЄС, включаючи розширення списку параметрів (фізичних, хімічних, мікробіологічних) і забезпечення ефективних показників якості ґрунтів

У рамках короткострокової міжурядової програми (G2G.nl-short, Government to Government), основною метою якої є зміцнення зв’язків між органами влади Нідерландів та урядовими організаціями країн-сусідів членів ЄС, реалізовано цей проект.

Термін реалізації:  01.05.2008  – 30.10.2009

Донор: Королівство Нідерландів

Виконавець: Національний інститут охорони здоров’я громадськості та навколишнього середовища Нідерландів

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики України

Реципієнт: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість» (код ЄДРПОУ 25835792)

Етапи:

1. Візит голландських спеціалістів до України для остаточного   визначення  діяльності в рамках проекту та його результатів.

2.  Збирання та обробка даних в Україні щодо моніторингу якості ґрунтів.

3.  Навчальний візит українських спеціалістів до Нідерландів.

4.  Дослідження на конкретному прикладі.

5.  Заключний візит голландських експертів до України.

Підведення підсумків. Заключний звіт.

Цілі та зміст:

Розробка методології моніторингу якості ґрунту, навчання українських спеціалістів у сфері (а) розробки програми моніторингу якості ґрунту (із концентрацією уваги на фосфорі та важких металах) для складання карт забруднень та визначення тенденцій змін і (b) аналізу результатів моніторингу та порівняння результатів із стандартами якості довкілля.

Результати:11

Під час першого візиту до України голландських експертів з моніторингу ґрунтів (26 –  28 травня 2008 р.) проведено ряд заходів (семінар, засідання круглого столу, робоча зустріч у Чернігівському центрі «Облдержродючість»), в ході яких вони ознайомилися з ґрунтово-кліматичними умовами України, якісним станом ґрунтів та існуючою в Україні системою його контролю. У результаті цих заходів визначено проблеми та актуальні питання якісного стану ґрунтів України, системи їх моніторингу і діяльності головної державної установи «Центрдержродючість».

У рамках другого етапу проекту українські експерти з моніторингу ґрунтів (5 осіб) відвідали Королівство Нідерландів (29 вересня – 2 жовтня 2008 р.), під час якого вони ознайомились з природними умовами Голландії, зокрема ґрунтовими, існуючими ризиками забруднення об’єктів довкілля, системою моніторингу ґрунтів, діючими законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері охорони ґрунтів Нідерландів, інститутами та установами, діяльність яких спрямована на охорону ґрунтів. Проведено навчальний тренінг для українських спеціалістів з питань гармонізації української системи моніторингу якості ґрунтів вимогам ЄС.

Під час третього етапу проекту (19 – 22 січня 2009 р.) за участю голландських 22експертів на базі Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів проведено науково-практичний семінар на тему: «Удосконалення мережі моніторингу ґрунтів та оцінки ризиків», на якому голландською і українською сторонами зроблено доповіді. Українські експерти ознайомилися з проектом Рамкової Ґрунтової Директиви ЄС та можливими її наслідками для України, у разі вступу до Європейського Союзу. Директиву спрямовано на захист та збереження можливостей ґрунтів виконувати природні, економічні, соціальні та культурні функції. Для країн-членів ЄС прийняття цієї Директиви означає вжиття певних заходів, зокрема прийняття нормативно-правових актів, які б приводили у відповідність політику країни до загальної стратегії Спільноти. Також українські експерти ознайомилися з можливими наслідками прийняття Директиви для політики Королівства Нідерландів та масштабами врегулювання існуючих проблем цим документом.

У рамках завершального четвертого етапу проекту голландські експерти мали візит 33до України (14 – 17 жовтня 2009 р.). У «Центрдержродючість» проведено семінар (16 жовтня) та засідання круглого столу (17 жовтня), на яких підведені підсумки щодо діяльності в рамках проекту та визначено напрямки в подальшому співробітництві України та Королівства Нідерландів у сфері охорони родючості ґрунтів.

Завдяки реалізації цього проекту відбувся обмін досвідом між українськими і голландськими організаціями у сфері оцінки, моніторингу і охорони родючості грунтів. Українські експерти з моніторингу грунтів ознайомилися та вивчили сучасні підходи і методи моніторингу якості ґрунтів Королівства Нідерландів, можливі шляхи вирішення проблем щодо забруднення ґрунтів та оцінку їх ризиків.