Покращення навколишнього природного середовища в басейні річки західний Буг

Назва проекту: Покращення навколишнього природного середовища в басейні річки Західний Буг

Термін реалізації: травень 2008   –  листопад 2010

Донор:  Програма Добросусідства Польша- Беларусь-Україна

INTERREG IIIA/ Tасис ПКС

Виконавець:

Головний партнер: Волинський  обласний державний проектно-технологічний центр  охорони родючості  ґрунтів  і  якості  продукції ”Облдержродючість”

Українська сторона:

1) Волинська обласна державна адміністрація

2) Волинська обласна громадська організація ”Чисте довкілля”

3) Секретаріат Української частини Еврорегіону Буг

4) Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

5) Державне управління охорони навколишнього середовища Волинської області

6) Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів

Польська сторона:

1) Воєвода Люблінського воєводства

Бенефіціар: Кінцевими бенефіціарами є місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, Волинської області в Україні, Брестської та Гродненської в Білорусії і воєводств – Люблінського, Підляського та Мазовецького в Польщі.

Реципієнт: Цільовими групами проекту є:

– населення басейну річки Західний Буг Польщі, України, Білорусії (Волинської області в Україні, Брестської та Гродненської в Білорусії і воєводств – Люблінського, Підляського та Мазовецького в Польщі);

Колишні склади з отрутохімікатамиКолишні склади з отрутохімікатами

Колишні склади з отрутохімікатами

Перевезення пестицидів
– представники адміністрацій і місцевих органів самоврядування, причетних до питань управління в екологічній, економічній і соціальній сферах;

– спеціалізовані заклади і організації сфери контролю і обґрунтування екологічних рішень.

Мета: На території Волинської області  в системі водозбору  річки Західний Буг було розміщено 8 складів заборонених і непридатних до використання отрутохімікатів накопичених в період Радянського Союзу, які   формували загрозу забруднення  вод річки Західний Буг найбільш шкідливими токсикантами  і могли нанести шкоду здоров‘ю  населення Польщі, України, Білорусі.
При проведені в 2006 році Волинським центром ”Облдержродючість” обстежень ґрунтів  і вод навколо складів заборонених отрутохімікатів було виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій в 5-20 разів, що становило реальну екологічну загрозу в транскордонному регіоні.Тому, загальною метою проекту була ліквідація загрози забруднення ґрунтів і вод басейну річки Західний Буг.Фіторемедіація
Проведена робота: При реалізації етапів жорсткої частини проекту    проведено: перезатарення, навантаження, транспортування  і утилізацію заборонених отрутохімікатів. Після вивезення отрутохімікатів  проведено фіторемедіацію території навколо складів.
Етапи реалізації м’якої частини проекту складались  з робочих зустрічей, дослідження територій в транскордонному регіоні навколо складів де зберігались заборонені отрутохімікати, обробки  інформації, проведення  наукових конференцій та семінарів.

засіданнязасідання

Наукові конференції, робочі зустрічі

Завдяки досягненню цілей  даного проекту ліквідовано загрозу виникнення надзвичайних ситуацій в транскордонному регіоні пов’язаних з наявністю непридатних і заборонених до використання отрутохімікатів.   Задоволені потреби цільових груп Польщі, України, Білорусії по покращенню якості вод, які використовуються населенням  в побуті  на транскордонних територіях даних країн, а також зменшення   негативного впливу забруднення  на їх здоров’я.

Результати: Реалізація проекту призвела до покращення екології транскордонних територій, підвищення  інформованості цільових груп, що посприяло  розвитку зеленого туризму, риболовства, любительської охоти і відповідно до зростання конкурентності прикордонних регіонів, а також дозволило розширити загальну транскордонну інфраструктуру системи охорони навколишнього  середовища.

При реалізації проекту було вивезено і утилізовано 317 тонн непридатних отрутохімікаті накопичених з часів Радянського Союзу в басейні Західного Бугу.

Проведено фіторемедіацію на територіях прилягаючих до 8-ми складів отрутохімікатів, очищено  ґрунти, поверхневі і ґрунтові води  до досягнення рівня нижче гранично допустимих концентрацій.

Поліпшено екологічний стан транскордонних територій, збільшено інформованість населення про можливі негативні наслідки, накопичення непридатних і заборонених до використання отрутохімікатів  шляхом поширення інформації про загрозу пов’язану з отрутохімікатами, а також правил поведінки і захисту від негативного їх впливу. Випущено методичні вказівки та  монографію „Еколого-токсикологічний моніторинг впливу непридатних агрохімікатів та відновлення порушених екосистем на території басейну р. Західний Буг” .