Картограми якісного стану ґрунтів України | Інститут охорони ґрунтів України

Картограми якісного стану ґрунтів України

4. Карти по вмісту поживних речовин (рН, гумус, фосфор, калій)