Історія створення

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

У середині 60-х років минулого століття, опираючись на світовий досвід у галузі сільського господарства, який свідчив, що висока продуктивність землеробства неможлива без застосування агрохімікатів, було взято курс на хімізацію сільськогосподарського виробництва. Високими темпами почала розвиватись хімічна тукова промисловість, будувались нові заводи і комбінати з виробництва мінеральних добрив. В умовах  посиленої інтенсифікації виробництва виникла необхідність у належному науковому супроводі нового напряму господарської діяльності.

У зв’язку з цим 23 липня 1964 року Рада Міністрів Української РСР прийняла постанову № 749 «Про організацію агрохімічної служби в сільському господарстві Української РСР», в якій Міністерству сільського господарства УРСР було доручено створити єдину державну агрохімічну службу шляхом організації сітки з 25 зональних агрохімічних лабораторій при обласних сільськогосподарських дослідних станціях, науково-дослідних інститутах і сільськогосподарських вищих навчальних закладах. Фактично протягом півтора року були створені лабораторії, набраний відповідний штат.

Новостворений колектив лабораторії, молодий як за віком, так і за досвідом, якого катастрофічно не вистачало, намагався вже з перших місяців своєї роботи довести здатність здійснювати агрохімічне обстеження ґрунтів і обслуговування господарств області згідно з вимогами, які ставились в той час перед агрохімічною службою України.

8 липня 1968 року з метою поліпшення керівництва зональними агрохімічними лабораторіями і наближення їх роботи до виробництва наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 470 зональні агрохімічні лабораторії були підпорядковані управлінню хімізації сільського господарства.

Відгон азоту в кормах. Біля апарату Кьєльдаля, 1973 р.

Відгон азоту в кормах. Біля апарату Кьєльдаля, 1973 р.

Відбір проб ґрунту

Відбір проб ґрунту

Засідання всесоюзного семінару – наради по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства (18-20 серпня 1982 р.       м. Харків)

Засідання всесоюзного семінару – наради по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства (18-20 серпня 1982 р. м. Харків)

11 вересня 1979 року Постановою Центрального Комітету компартії України і Ради Міністрів УРСР № 446 створено Республіканське виробничо-наукове об’єднання з агрохімічного обслуговування сільського господарства «Укрсільгоспхімія», якому підпорядкували зональні агрохімічні лабораторії.

У 1981 році Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів Української РСР зональні агрохімічні лабораторії були перетворені на державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства.

У 1992 році державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства відповідно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України ввійшли до складу новоствореного Українського державного об’єднання «Украгрохім».

У 1993 році на підставі «Положення про Міністерство сільського господарства та продовольства України» створено Українську державну службу моніторингу ґрунтів і якості продукції «Укрґрунтомоніторинг».

У 1998 році наказом Міністерства агропромислового комплексу України на базі «Украгрохім» створено Центральну державну станцію родючості ґрунтів і захисту рослин. А в 1999 році наказом Мінагрополітики України цю станцію реорганізували  в Головну державну інспекцію захисту рослин та Державний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, а державні обласні проектно-розвідувальні станції хімізації сільського господарства були перетворені на державні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 року № 1218 Державний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції Міністерства аграрної політики України реорганізовано у Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики України.

Наказом Мінагрополітики від 23.11.2010 № 759 установу перейменовано у Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів.

Наказом Мінагрополітики від 4.09.2012 № 542 «Про реорганізацію державних установ, діяльність яких пов’язана з охороною родючості ґрунтів та якості продукції» здійснено реорганізацію ДУ «Центрдержродючість» та регіональних центрів Кримдержродючість і Облдержродючість шляхом приєднання.

Пройшовши шлях реорганізацій та удосконалень зональні лабораторії перетворилися в Державну установу «Інститут охорони ґрунтів України» (Наказ Мінагрополітики від 20.03.2013 № 198), який включає 24 філії і здійснює науково-технічну політику у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.

Прив’язка точок відбору проб ґрунту до системи координат

Прив’язка точок відбору проб ґрунту до системи координат

Визначення в пробах ґрунту вмісту залишкових кількостей пестицидів

Визначення в пробах ґрунту вмісту залишкових кількостей пестицидів

Виготовлення агрохімічних картограм

Виготовлення агрохімічних картограм