ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ ″ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ″

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ
″ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ″

(ці зміни є невід’ємною частиною Положення про державну установу ″Інститут охорони ґрунтів України″, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2013 року № 198 ″Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу ″Інститут охорони ґрунтів України″, зареєстрованого 26 березня 2013 року, номер запису 10741050016038968)
Пункт 4.2. розділу 4 Положення про державну установу ″Інститут охорони ґрунтів України″, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2013 року № 198 ″Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу ″Інститут охорони ґрунтів України″, викласти у такій редакції:
″4.2. Установа є бюджетною, науково-дослідною, неприбутковою та володіє закріпленим за нею на праві оперативного управління майном.″.