Untitled-10 copy

Тернопільська філія державної установи «Інститут охорони родючості ґрунтів» веде свою історію з часу створення Тернопільської обласної зональної агрохімічної лабораторії у 1964 році. Першим керівником став Шимків Петро Степанович. Разом із новоствореним колективом було докладено багато зусиль по впровадженню польових агрохімічних досліджень, якісному проведенню лабораторних вимірювань та співпраці з колгоспами і радгоспами області. На початках агрохімічні дослідження проводились лише по трьох показниках – визначення обмінної кислотності, забезпеченості рухомим фосфором та обмінним калієм. З часом кількість показників родючості ґрунту суттєво збільшилась.

Untitled-11 copy

Наступниками Шимкова П.С. в різні роки були Бенцаровський Дмитро Миколайович, Прокопчук Григорій Степанович, Ориник Богдан Іванович, Якубишин Богдан Кузьмович Кожен з них відповідально ставився до проведення агрохімічних досліджень ґрунтів області, контроль якості сільськогосподарської сировини та продукції, кормів, виготовленні проектно-технологічної документації по вапнуванню кислих ґрунтів та ряду інших робіт, пов’язаних з підвищенням продуктивності сільськогосподарських земель та охороні їх родючості. Бенцаровський Д.М., ставши керівником загальнодержавної агрохімічної служби, підняв її на вищий рівень, показав зміст і значення проведення агрохімічної паспортизації для сільськогосподарського виробництва.

Untitled-12 copy

З 2006 року агрохімічну службу в області очолює досвідчений практик і відомий сільськогосподарський науковець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник Брощак Іван Станіславович. За час його керівництва значно зріст рівень виконання агрохімічних досліджень, запроваджені нові дослідження – оцінка придатності сільськогосподарських земель для вирощування багаторічних насаджень, прогноз забур’яненості орних земель та визначення якості цукросировини. Тернопільська філія Державної установи «Держґрунтохорона» єдина серед споріднених установ в Україні, яка проводить два останніх дослідження. При підтримці Брощака І.С. налагоджена тісна співпраця з науковими установами України, виконуються наукові дослідження на замовлення окремих сільськогосподарських товаровиробників, а також кількох підприємств харчової та переробної промисловості.

Основним завданням діяльності ТФ ДУ «Держґрунтохорона» є щорічне проведення суцільної агрохімічної паспортизації  з виготовленням агрохімічних паспортів полів (земельних ділянок) з тим розрахунком, щоб протягом п’яти років охопити всі землі сільськогосподарського використання області. Щорічно така робота проводиться на площі понад 100 тисяч гектарів. За результатами агрохімічної паспортизації розробляється проектно-технологічна документація на проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів, системи удобрення сільськогосподарських культур на запланований урожай, розраховуються баланси поживних речовин та гумусу.

Untitled-13 copy

Багато зусиль докладає ТФДУ «Держґрунтохорона» й до охорони навколишнього природного середовища. В області функціонує 35 стаціонарних майданчиків моніторингу екологічного стану ґрунтів та сільськогосподарської продукції. Також проводиться моніторинг поверхневих вод, сільськогосподарської продукції на вміст нітратів, важких металів, пестицидів.

Надається актуальна допомога дрібним землекористувачам по якості ґрунтів, системі удобрення та інших аспектах родючості ґрунтів та якості продукції.

Агрохімічна паспортизація є складовою частиною наукової роботи по раціональному використанню ґрунтів. За останній рік філією отримано патент на зниження забур’яненості земель шляхом вирощування спеціально підібраних травосумішок та подано заявку на корисний винахід на зменшення негативного впливу відходів переробної промисловості на навколишнє природне середовище, в тому числі і на ґрунт.

Тернопільська філія тісно співпрацює з багатьма науковими установами України та передовими господарствами області. Керівники і спеціалісти часто відвідують наукові конференції, семінари, дні поля, виставки, публікують результати своїх спостережень та досліджень в наукових та періодичних виданнях, виступають в засобах масової інформації.

Тернопільська філія державної установи «Інститут охорони родючості ґрунтів» підтримує тісні стосунки з органи державної влади Тернопільської області та її установами, що відповідають за природний фонд області загалом та ґрунти зокрема.