05.10.2021

Наказ Про організацію виборів генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»

Наказ Про організацію виборів генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

05 жовтня  2021 р.                            Київ                                              № 62

 

Про організацію виборів
генерального директора
ДУ «Держґрунтохорона»

 

У зв´язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади Генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» розміщеного на вебсайті Мінагрополітики 04 жовтня 2021 року

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Для організації роботи з проведення виборів Генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (далі – ДУ «Держґрунтохорона») затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Держґрунтохорона» (далі – Організаційний комітет) ( додаток 1).
 2. Доручити першому заступнику генерального директора Шапрану С. В. до 06.10.2021 провести перше засідання Організаційного комітету, на якому обрати голову, заступника голови та секретаря.
 3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватися положень статті 9 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльності», Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної установи», Положення про ДУ «Держґрунтохорона».
 4. Завідувачу відділу науково-організаційної роботи Ткаченко-Канарській С. П. забезпечити розміщення оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення посади Генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» на вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».
 5. Заступнику генерального директора з організаційної діяльності Занкевичу О. В. закріпити за Організаційним комітетом та виборчою комісією приміщення та забезпечити необхідними засобами зв´язку, оргтехнікою тощо.
 6. Організаційному комітету розробити та подати на затвердження науково-технічній раді ДУ «Держґрунтохорона»:
  – Положення про організаційний комітет з проведення виборів Генерального директора (за погодженням з радою трудового колективу);
  – Порядок організації спостерігачів на виборах  Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»;
  – Порядок акредитації громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації під час проведення виборів виборах Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона».
 1. Організаційному комітету разом з кожним із кандидатів на посаду Генерального директора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунки голосів та складання протоколу про результати голосування.
 2. Для проведення виборів Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» затвердити персональний склад виборчої комісії (додаток 2).
 3. Доручити першому заступнику генерального директора Шапрану С. В. та керівникам філій до 06.10.2021 провести перше засідання виборчої комісії, на якій обрати  голову, заступника голови та секретаря.
 4. Виборчій комісії розробити Положення про виборчу комісію з проведення виборів Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» та подати його на затвердження науково-технічній раді за погодженням з радою трудового колективу.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника генерального директора Шапрана С. В.

Т. в. о. генерального директора                                           Юрій ЗАЙЦЕВ