04.10.2021

Оголошення конкурсу на заміщення посади Генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує конкурс на заміщення посади Генерального директора ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ».

Основною метою діяльності установи є науково-методичне забезпечення та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля; визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів.

Документи приймаються протягом двох місяців з дати оприлюднення оголошення до 18 год. 00 хв. 02 грудня 2021 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, телефон для довідок (044) 363-08-13, електронна пошта staff@minagro.gov.ua.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я Міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Вимоги до претендентів: кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вибори відбудуться за адресою місто Київ, провулок Бабушкіна, 3, у приміщенні ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ» (не пізніше ніж на 20 день з дати закінчення строку прийому документів)

Про дату проведення виборів буде повідомлено додатково.

За інформацією Мінагрополітики