26.04.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

26 квітня 2021 р.                                      Київ                                      № 27

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

головного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів (додаток 1);

головного фахівця відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 2);

головного фахівця відділу   науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень (додаток 3).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Генерального директора                                                              Ігор ЯЦУК

 

Додаток  1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2021 р. № 27

 

Головний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів
відділу досліджень з моніторингу ґрунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організації проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Додаток  2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2021 р. № 27

 

Головний фахівець
відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу  геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

керівні матеріали з організації діловодства;

прийоми роботи з офісними програмами; методи та засоби тестування комп’ютерних комплексів; методи та засоби ГІС-технологій; методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

 

 Додаток  3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
26 квітня 2021 р. № 27

 

Головний фахівець
відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень повинен знати Конституцію України; закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; дослідження фізико-хімічних показників  об´єктів вимірювання, що входять до сфери атестації вимірювальних лабораторій інституту

вміння працювати: на рідинному хроматографі з діодо-матричним та рефрактометричним детекторами; на газовому хроматографі з мас-спектрометричним детектором, вимірювати основні фізико-хімічні параметри сільськогосподарської продукції, вимірювання хлорорганічних пестицидів, макро- мікроелементів;

 керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.       

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 26 квітня 2021 року до 25 травня 2021 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 356-53-21.

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 27.05.2021 р. № 30

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 31.05.2021 р. № 31