05.10.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

05 жовтня  2021 р.                            Київ                                              № 61

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» та наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 26 липня 2021 р. № 48 «Про внесення змін до наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 15.06.2021 № 34»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в ДУ «Держґрунтохорона»:

завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 1);

завідувача лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної документації (додаток 2);

головного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 3);

головного фахівця відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази (додаток 4);

 провідного фахівця лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази  (додаток 5);

головного фахівця відділу моніторингу наукової інформації та контролю за використанням майна (додаток 6);

головного фахівця відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень (додаток 7);

завідувач відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів (додаток 8);

завідувач відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 9).

2. Відділу науково-організаційної роботи (С. Ткаченко-Канарська) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. генерального директора                                           Юрій ЗАЙЦЕВ

 

Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня  2021 р. № 61

 

Завідувач відділу
геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері охорони ґрунтів та їх екологічно безпечного використання;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

засоби тестування комп’ютерних комплексів;

вільні середовища розробки і ОС на базі Linux;

методи та засоби ГІС-технологій та методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Завідувач лабораторії охорони та підвищення
родючості ґрунтів і проектної документації
відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної доку4ментації відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи лабораторії, а також охорони родючості ґрунтів;

питання, які стосуються сфери досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, а також агрохімічного обслуговування сільського господарства;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Головний фахівець
лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель
відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»; «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

норми земельного законодавства,  порядок складання встановленої звітності;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Головний фахівець відділу геоінформаційних систем
та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу  геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

керівні матеріали з організації діловодства;

прийоми роботи з офісними програмами; методи та засоби тестування комп’ютерних комплексів; методи та засоби ГІС-технологій; методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

 

Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

 

Провідний фахівець відділу геоінформаційних систем
та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця відділу  геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

прийоми роботи з офісними програмами; методи та засоби тестування комп’ютерних комплексів; методи та засоби ГІС-технологій; методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

 

Головний фахівець відділу моніторингу наукової інформації
та контролю за використанням майна

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу моніторингу наукової інформації та контролю за використанням майна повинен знати:

Конституцію України;

закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; інші нормативно-правові акти.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток 7
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Головний фахівець відділу науково-методичного та
науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи  за фахом в інших сферах не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень повинен знати Конституцію України; закони України  « Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; дослідження фізико-хімічних показників  об´єктів вимірювання, що входять до сфери атестації вимірювальних лабораторій інституту

вміння працювати: на рідинному хроматографі з діодо-матричним та рефрактометричним детекторами; на газовому хроматографі з мас-спектрометричним детектором, вимірювати основні фізико-хімічні параметри сільськогосподарської продукції, вимірювання хлорорганічних пестицидів, макро- мікроелементів;

 керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Додаток 8
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Завідувач відділу
дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади завідувача відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямку роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Додаток 9
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
05 жовтня 2021 р. № 61

 

Завідувач відділу
землевпорядних робіт та оцінки земель

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • форму ОК-5;
 • інші  документи за бажанням кандидата.       

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 05 жовтня 2021 року до 03 листопада  2021 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 356-53-25.

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 08.11.2021 р. № 76