17.11.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад (наказ №85)

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад (наказ №85)

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

державна установа
«Інститут охорони ґрунтів України»

ДУ «Держґрунтохорона»

 

Н А К А З

 

17 листопада 2021 р.                        Київ                                              № 85

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

 

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» та наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 26 липня 2021 р. № 48 «Про внесення змін до наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 15.06.2021 № 34»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в  ДУ «Держґрунтохорона»:

завідувача відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів (додаток 1);

завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази  (додаток 2);

завідувача сектору обробки кореспонденції та наукових робіт відділу науково-організаційної роботи (додаток 3);

завідувача сектору роботи з кадрами та науково-професійного розвитку (додаток 4);

заступника завідувача відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази  (додаток 5);

заступника завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу  землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 6);

головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів (додаток 7);

завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель (додаток 8);

завідувача відділу науково-організаційної роботи ( додаток 9);

заступника завідувача лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень відділу геоінформаційних систем та формування інформаційної бази  (додаток10).

2. Завідувачу відділу науково-організаційної роботи (Циба А. М.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному вебсайті ДУ «Держґрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник

генерального директора                                                   Сергій ШАПРАН

         

 

 

 

Додаток 1
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач відділу
дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення наукової вакантної посади завідувача відділу дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямку роботи відділу, правила фінансування з державного бюджету, порядок складання встановленої звітності, а також принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп’ютерну обробку інформації;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток 2
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач відділу
геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу   геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері охорони ґрунтів та їх екологічно безпечного використання;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

засоби тестування комп’ютерних комплексів;

вільні середовища розробки і ОС на базі Linux;

методи та засоби ГІС-технологій та методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

 

Додаток 3
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач сектору обробки кореспонденції та наукових робіт
відділу науково-організаційної роботи

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної посади завідувача сектору обробки кореспонденції та наукових робіт відділу науково-організаційної роботи повинен знати: Конституцією України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Положення про ДУ «Держґрунтохорона», Інструкцію з діловодства у ДУ «Держґрунтохорона», інші нормативно-правові акти які стосуються роботи сектору, відділу, дотримуватися трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Додаток 4
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач сектору роботи з кадрами та науково-професійного розвитку
відділу науково-організаційної роботи

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної посади завідувача сектору відділу науково-організаційної роботи повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про відпустки», «Про засади запобігання і протидії корупції», інші нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються роботи сектору та відділу, керівні матеріали з організації діловодства, дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Додаток 5
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Заступник завідувача відділу
геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу   геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері охорони ґрунтів та їх екологічно безпечного використання;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

засоби тестування комп’ютерних комплексів;

вільні середовища розробки і ОС на базі Linux;

методи та засоби ГІС-технологій та методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

 

Додаток 6
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Заступник завідувача лабораторії землеустрою,
картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт
та оцінки земель

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним не нижче другого (магістерського) рівня.  Досвід наукової роботи не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача лабораторії землеустрою, картографування та оцінки земель відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства

 

  

Додаток 7
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Головний фахівець відділу досліджень та підвищення родючості ґрунтів

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів повинен знати: Конституцію України, законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються напрямку роботи відділу, а також пов´язаних з охороною родючості ґрунтів, принципи використання засобів програмного забезпечення та вміти здійснювати комп´ютерну обробку інформації, керівні  матеріали з організації діловодства, дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Додаток 8
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач відділу землевпорядних робіт та оцінки земель

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу землевпорядних робіт та оцінки земель повинен знати:

Конституцію України, норми земельного законодавства, Цивільний Кодекс України, закони України «Про доступ до публічної інформації», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про оцінку земель», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», методику проведення робіт із землевпорядкування картографування та оцінки земель; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами; принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; керівні матеріали з організації діловодства; дотримуватись трудової дисципліни; знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку;

керівні матеріали з організації діловодства.

 

Додаток 9
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Завідувач відділу науково-організаційної роботи

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним  не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидат наук). Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науково-організаційної роботи повинен знати: Конституцію України, Кодекс законів про працю України, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про засади запобігання і протидії корупції», інші нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які стосуються роботи відділу, керівні матеріали з організації діловодства, дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

Додаток 10
до наказу ДУ «Держґрунтохорона»
17 листопада 2021 р. № 85

 

Заступник завідувача лабораторії геоінформаційних систем
та формування інформаційної бази відділу
геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним не нижче другого (магістерського) рівня. Досвід  роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу   геоінформаційних систем та формування інформаційної бази повинен знати:

Конституцію України;

закони України  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері охорони ґрунтів та їх екологічно безпечного використання;

прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (AutoCad ArcGIS, Mapinfo, Інвент-Град); прийоми роботи з геодезичними приладами;

засоби тестування комп’ютерних комплексів;

вільні середовища розробки і ОС на базі Linux;

методи та засоби ГІС-технологій та методи роботи з широкомасштабними принтерами та сканерами.

керівні матеріали з організації діловодства.

 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • форму ОК-5;
 • інші  документи за бажанням кандидата.       

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 17 листопада 2021 року до 16 грудня  2021 року включно за адресою:  пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, каб. 39.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 356-53-25.