18.02.2014

ОПУБЛІКОВАНО МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Науковці ДУ «Держґрунтохорона» спільно з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» підготовлено та видано Методику проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення за редакцією Яцука І.П. і Балюка С.А.

Зважаючи на науково-технічний прогрес, удосконалення методичних підходів дослідження ґрунтів та нормативно-правової бази у сфері охорони ґрунтів, виникла необхідність привести у відповідність до сучасних вимог Методику проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Методика містить основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення. Викладено чотири етапи проведення агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Описано порядок створення електронних картограм за результатами агрохімічного обстеження та розроблення агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки. Методика містить розділи, які висвітлюють особливості обстеження ґрунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів. Наводиться уніфікований метод розрахунку агрохімічного і еколого-агрохімічного балу.

Методику підготовлено відповідно до нормативно-правових документів та стандартизованих методик. Розрахована для використання у роботі працівниками ДУ «Держґрунтохорона», а також буде корисною для працівників сільського господарства, студентів аграрних закладів освіти, аспірантів, наукових працівників.

Методика