26.12.2022

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради у СНАУ

22 грудня ц.р. у Сумському національному аграрному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 55.859.01 зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на якій було представлено дисертаційну роботу Олександра Деркача «Соціальна відповідальність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів аграрного бізнесу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Під керівництвом наукового керівника, генерального директора ДУ «Держгрунтохорона», доктора економічних наук, професора Юрія Зайцева було глибоко вивчено проблемні питання та вміло використано економічні методи дослідження.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методичних засад здійснення соціальної відповідальності суб’єктами аграрного бізнесу в контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновані шляхи раціонального використання інструментарію управління соціально-економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери, розроблено практичні рекомендації з формування механізмів управління здійсненням соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу, орієнтованих на підвищення їх конкурентоспроможності.

Тема дисертаційна робота є надзвичайно актуальною та своєчасною, адже відтворення в аграрній сфері економіки має не тільки економічний та екологічний, а й соціальний характер. Крім того, соціальна орієнтація ділової стратегії та політики будь-якого підприємства дозволяє суттєво покращувати його ринкові позиції, подовжувати тривалість життєвого циклу, а також забезпечувати зростання показників його стійкості.

Вітаємо Олександра Деркача з успішним захистом та присудженням наукового ступеня кандидата економічних наук. Бажаємо подальшої плідної праці, життєвої наснаги і нових творчих та наукових досягнень!