14.03.2023

Види робіт, які виконує на замовлення ДУ «Держґрунтохорона»

Останнім часом ґрунтовий покрив України зазнає значного негативного впливу. При сучасному стані землекористування нові власники та землекористувачі часто порушують основи землеробства, недотримуються науково обґрунтованих сівозмін, порушують технологію обробітку ґрунту, проводять безконтрольне внесення отрутохімікатів тощо, що призводить до погіршення якісних показників ґрунту.

Недотримання умов зняття, перенесення та зберігання родючого шару ґрунту при будівельних, гірничих, видобувних роботах завдає непоправної шкоди родючим ґрунтам, які при належному їх використанні відтворюють родючість малопродуктивних земель, використовуються для благоустрою території населених пунктів тощо. Відчутної шкоди ґрунтовому покриву завдають пилові бурі, внаслідок яких піднімаються в повітря і переносяться частки ґрунту. Також, повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну вже завдало та продовжує завдавати непоправної шкоди довкіллю, зокрема, внаслідок забруднення та пошкодження ґрунтового покриву.

Якщо врахувати, що 1 см гумусового горизонту ґрунту утворюється приблизно за 100 років, то для відновлення природної родючості ґрунту потрібен досить тривалий час.

Стаття 96 Земельного кодексу України зобов’язує землекористувачів, в тому числі, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

Згідно Закону України «Про охорону земель», статтею 54 визначено, що з метою своєчасного виявлення змін стану земель, ïx оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів передбачено моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, який включає: агрохімічне обстеження ґрунтів, контроль змін якісного стану ґрунтів, агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.

Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України, при здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Стаття 48 Закону України «Про охорону земель» передбачає в процесі містобудівної діяльності дотримання заходів, в тому числі щодо максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом, зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 52 Закону України «Про охорону земель», рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт; при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів землеустрою.

Статтею 54 Закону України «Про землеустрій» вказано, що робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Постановою Кабінету Міністрів України №86 від 02.02.2022 року затверджено «Правила розробки робочих проектів землеустрою», відповідно до яких встановлюється комплекс якісних  і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення робочих проектів землеустрою.

ДУ «Держґрунтохорона» та її філії у кожній області України виконують в повному обсязі усі вищевказані роботи, а саме:

– моніторинг ґрунтів сільськогосподарського призначення: відбір проб ґрунту, їх аналіз за основними агрохімічними показниками, у тому числі вміст гумусу, опрацювання інформації щодо родючості та ерозійної безпеки ґрунту, забруднення важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатами;

– виготовлення та видача агрохімічних паспортів поля, земельної ділянки з висновком про родючість та екологічний стан, що дозволить в подальшому контролювати стан ділянки та дотримання землекористувачами правил користування землею та збереження земельних ресурсів;

проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

технічні звіти з обстеження ґрунтового покриву для отримання інформації про його якісний стан, для визначення потужності гумусового горизонту та необхідності його збереження при будівельних, гірничих, видобувних та інших видах робіт, де відбувається порушення ґрунтового покриву;

– робочі проєкти землеустрою щодо рекультивації порушених земель;

робочі проєкти щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту;

– робочі проєкти землеустрою щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими й іншими відходами, радіоактивними і хімічними речовинами тощо.

.

Контактна особа – Наталія Мандибура, мобільний телефон: +380969308214.