30.07.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів

 МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ   ПОЛІТИКИ  ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Херсонська філія ДУ «Держгрунтохорона»

.

НАКАЗ

.

30.07.2019р.                                              Херсон                                                   №  19-к

.

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних
наукових посад

.

Відповідно до ст.. 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ«Держгрунтохорона» від 13 липня 2018 р. №24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ«Держгрунтохорона» та її філій,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної наукової посади в Херсонській філії ДУ «Держгрунтохорона»:

– провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації грунтів (додаток 1).

2. Провідному фахівцю (відповідальному за кадрову роботу) Бондар І.В. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держгрунтохорона».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. директора                                                                   М.А. Мельник


Додаток 1
до наказу ХФ
ДУ «Держгрунтохорона»
від 30.07.2019р. № 19-к

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації грунтів

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Вільне володіння державною мовою.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації грунтів повинен знати:

Конституцію України, Кодекс законів про землю, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи відділу, а також охорони родючості грунтів; прийоми роботи з офісними програмами та спеціальними програмними засобами (ArcGIS, Mapinfo), принципи використання засобів програмного забезпечення та здійснювати комп’ютерну обробку інформації; дотримуватись трудової дисципліни, знати і виконувати правила внутрішнього розпорядку;

Керівні матеріали з організації діловодства.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації; присудження наукового ступеня; присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 30 липня 2019 року до 29 серпня 2019 року включно за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59, ІІІ поверх, ПРИЙМАЛЬНЯ.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном (0552) – 37-05-50.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 29.08.2019р. № 24-к

.

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад № 29-к від 05.09.2019 р.