18.11.2021

Засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук України

17 листопада 2021 року відбулося чергове засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук України.

Основною темою засідання було питання «Геоінформаційні системи і технології для використання у зрошуваному землеробстві півдня України». З розгорнутими матеріалами за результатами роботи з цієї теми виступив  заступник директора з наукової роботи Інституту зрошуваного землеробства НААН Сергій Коковіхін. У доповіді було висвітлено ряд питань щодо розроблення та впровадження ГІС-технологій в наукових дослідженнях та у виробничих умовах аграрного сектору. Окремий акцент було наголошено на питаннях адаптування агротехнологій до кліматичних змін і стрес- факторів з урахуванням заходів щодо попередження деградації ґрунтів, опустелювання територій, ерозії та зниження їх родючості, дефіциту прісної води та інше.  

Учасники засідання взяли активну участь в обговорені поставленого питання, яке викликало жваве обговорення та дискусію.

До участі в роботі бюро Президії було запрошено заступника директора Херсонської філії  ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Світлану Шукайло, яка в рамках засідання виступила з доповіддю «Елементи ГІС-технологій в системі моніторингу ґрунтів». Було представлено результати використання елементів ГІС-технологій при складанні картографічного матеріалу за результатами еколого-агрохімічного дослідження ґрунтів сільськогосподарського призначення у розрізі певних просторових масивів.

За підсумками засідання Бюро діяльність Інституту та інших наукових установ з розробки та впровадження ГІС-технологій було затверджено як задовільну.