18.02.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 17 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій» Харківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім’я в.о. директора Харківської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

  •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто  з 18 лютого до 19 березня 2019 року включно за адресою: вул. Космічна, 21-А, м. Харків, 6 поверх.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

(057) 701-11-64.

                                                                             Додаток 1
до наказу Харківської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
18 лютого 2019 р. № 12-В

 

Провідний фахівець лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень,
екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка  має стаж наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, які стосуються роботи лабораторії і відділу; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів та їх основні характеристики, методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів, добрив, меліорантів.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 20 березня 2019 р. № 19-В

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 27 березня 2019 р. №20-В