18.06.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу  ДУ «Держґрунтохорона» від 17 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій» Харківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім’я в.о. директора Харківської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

  •  письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто  з 17 червня до 16 липня 2019 року включно за адресою: вул. Космічна, 21-А, м. Харків, 6 поверх.

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

(057) 701-11-64.

.

                                                                             Додаток 1
до наказу Харківської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
17 червня 2019 р. № 35-В

 .

Завідувач лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, положення, інструкції, стандарти та інші настановчі й нормативні документи, які стосуються діяльності лабораторії; принцип дії та правила експлуатації використовуваного обладнання, основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів та їх основні характеристики, методику проведення лабораторних аналізів ґрунтів, добрив, меліорантів; методи лабораторного аналізу, порядок обліку і звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

.

Додаток 2
до наказу Харківської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
17 червня 2019 р. № 35-В

 .

Завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче другого рівня відповідного професійного спрямування. Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів відділу досліджень з моніторингу ґрунтів повинен знати: нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії і відділу; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організації проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 17 липня 2019 р. № 43-В

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 29 липня 2019 р. № 48-В