17.07.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

“Інститут охорони ґрунтів України”

 

Н А К А З

 

17 липня 2019 р.                              № 43-В                                           м. Харків

 

Про затвердження Переліку учасників
конкурсу на заміщення вакантних
наукових посад

.

На виконання пункту 14 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій, затвердженого наказом ДУ «Держґрунтохорона» від 13.07.2018 № 24, враховуючи наказ Харківської філії ДУ «Держґрунтохорона» від 17.06.2019 № 35-В «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних наукових посад»,

.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад, оголошеного відповідно до наказу Харківської філії ДУ «Держґрунтохорона» від 17.06.2019 № 35-В «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних наукових посад», що додається.

2. Відповідальному за роботу з кадрами Полякову О.В.:

2.1. Забезпечити оприлюднення Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному веб-сайті  державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

2.2. Передати конкурсній комісії Харківської філії ДУ «Держґрунтохорона» заяви учасників конкурсу та додані до них документи.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

                              В.о. директора                                      О.Є. Орел

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Харківської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
від 17 липня 2019 р. № 43-В

 

 

ПЕРЕЛІК
учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

з/п

Вакантна наукова посада

Прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу

1

Завідувач лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції ЧАБОВСЬКА Ольга Іванівна

2

Завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів не подано жодної заяви