07.04.2020

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
“ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ”

.

Н А К А З

.

07 квітня 2020 р.                           № 24-В               м. Харків

.

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантних
наукових посад

.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»,

.

Н А К А З У Ю:

1. Провести конкурс на заміщення вакантних наукових посад (Додаток 1).
2. Відповідальному за роботу з кадрами Полякову О.В., забезпечити оприлюднення Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад на офіційному веб-сайті державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

.

В.о. директора                        Олександр Орел

.
Додаток 1
до наказу Харківської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
07 квітня 2020 р. № 24-В

.

Провідний фахівець лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та картографування відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем

.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка має досвід проведення публічних процедур закупівель в системі ProZorro.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та картографування відділу проведення моніторингу земель, агрохімічних і агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти в сфері публічних закупівель, планувати закупівлі та формувати річний план закупівель в електронній системі закупівель; здійснювати вибір процедури закупівлі; проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі; забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; забезпечувати складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; забезпечувати оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону; здійснювати інші дії, передбачені Законом.

.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
• копію документа, що посвідчує особу;
• заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
• автобіографію;
• дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
• копію трудової книжки (за наявності);
• копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
• перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
• письмову згоду на обробку персональних даних;
• інші документи за бажанням кандидата.
Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 08 квітня до 07 травня 2020 року включно за адресою: вул. Космічна, 21-А, м. Харків, 6 поверх.
Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:
(057) 701-11-64.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 12.05.2020 р. № 27-В