2024 рік

Нове обладнання

10 квітня 2024 року ДУ «Держґрунтохорона» у рамках грантової допомоги від Уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) отримали сучасне обладнання, яке дозволить збільшити кількість площ обстежених земель, провести додаткові дослідження ґрунтів, особливо тих, що зазнали шкоди від антропогенних чинників, зокрема впливу бойових дій, і оновити дані фонових значень елементів, розширити спектр досліджень у галузі ґрунтознавства. Ці заходи дозволять реалізувати завдання Уряду України щодо дослідження ґрунтів та охорони їх родючості шляхом здійснення державного моніторингу і агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення.

Наявність такого обладнання сприятиме авторитету українських установ на світовому ринку, відкриє можливості гідно брати участь у міжнародних проєктах, захищати свій авторитет та інтереси своїх виробників.

15_02
photo 3 photo 3 photo 3
Онлайн-зустріч із представниками компанії JICA

11 квітня 2024 року за сприяння Мінагрополітики відбулася робоча онлайн-зустріч, у якій взяли участь представники Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) та науково-дослідні інституції України.

На зустрічі обговорили питання надання новітнього обладнання у рамках Грантової програми допомоги від Уряду Японії та ефективності його використання.

Роман Паламарчук подякував Японському уряду і представникам компанії JICA за співпрацю та надане обладнання. Зазначив, що отримана допомога є досить своєчасною, оскільки на часі вивчення стану земель сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу бойових дій через військову агресію російської федерації. Обладнання дозволить збільшити кількість площ обстежених земель, провести додаткові дослідження ґрунтів та розширити спектр досліджень.

photo 3 photo 3
Засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН

В. о. генерального директора Роман Паламарчук взяв участь у засіданні Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу, на якому розглянуто питання «Відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій», яке відбулося 28 березня ц. р. під головуванням віцепрезидента НАН України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора В’ячеслава Кошечка. Основними питаннями, які обговорювалися на засіданні були:

 • — стан та особливості ґрунтових ресурсів України на довоєнному етапі;
 • — напрями впливу бойових дій на ґрунти, удосконалену систему класифікації та оцінювання ступеня мілітарної деградації ґрунтів, спричиненої бойовими діями;
 • — пропозиції щодо заходів для гармонізації нормативної бази у сфері відбирання проб ґрунтів із чинними міжнародними стандартами; методологічні підходи до польового обстеження ґрунтового покриву, зруйнованого під час збройної агресії рф;
 • — оцінювання шкоди та збитків, завданих ґрунтовим ресурсам; концептуальні підходи до відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій.
22022024
15_02(1)

За результатами засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України і НААН з проблем агропромислового комплексу ухвалено постанову, у якій визначено основні напрями дій щодо відновлення ґрунтів, які зазнали впливу воєнних дій.

Oнлайн конференція «Доступні технології покращення ґрунту»

Заступник генерального директора з наукової діяльності Світлана Романова 25 березня 2024 року взяла участь в онлайн конференції «Доступні технології покращення ґрунту» за участю українських та іноземних експертів у галузі здоров’я ґрунту та агро-практиків, що мають безцінний досвід у ґрунтознавстві та готові ділитися власним успішним досвідом, рекордними врожаями і ресурсоощадними практиками.

Під час конференції висвітлено такі питання:

 • Tехнології біологізації ґрунту;
 • Yкраїнські та закордонні підходи до землеробства, ефективність яких доведена практикою;
 • Практика зменшення витрат на мінеральні добрива.
22022024
Засідання Науково-методичного центру «Землеробство»

26 березня 2024 року заступник генерального директора з наукової діяльності Світлана Романова взяла участь у засіданні Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Землеробство».

22022024

На засіданні заслухали наукові доповіді на теми: «Особливості наукових досліджень сучасного стану системи землеробства в умовах зміни клімату» (доповідач — В. М. Булгаков, доктор технічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності ННЦ «ІЗ НААН») і «Теоретичні та практичні аспекти відновлення ґрунтових ресурсів з урахуванням посилення деградаційних процесів в умовах зміни клімату» (доповідач — І. М. Кондратюк, кандидат с.-г. наук, завідувач відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології ННЦ «ІЗ НААН»). Учасники зауважили, що висвітлена доповідачами інформація розкриває найактуальніші питання ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування».

Учасники засідання заслухали представників установ-співвиконавців з інформацією про технічні завдання, робочі програми та календарні плани з виконання фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») у 2024 році. Доповіді учасників супроводжувалися презентаціями досліджень з докладним висвітленням мети, актуальності досліджень, кадрового потенціалу, схем дослідів, методик і методів, які будуть використані під час проведення досліджень, очікуваної науково-технічної продукції. Члени Координаційно-методичної ради отримали ґрунтовні відповіді виконавців науково-дослідних робіт на свої запитання, зробили зауваження доповідачам. За результатами розгляду затверджено технічні завдання, робочі програми та календарні плани досліджень. Окремим виконавцям ПНД надано методичну допомогу щодо проведення досліджень.

«Програма екстреного відновлення»

27 березня 2024 року у ДУ «Держґрунтохорона» за сприяння Мінагрополітики відбулася робоча зустріч із представниками компанії JICA в рамках реалізації проєкту японської грантової допомоги «Програма екстреного відновлення», у якій взяли участь:

 • Mr. Hitoshi Fujiie — заступник Генерального директора компанії JICA, відділ економічного розвитку;
 • Mr. Yoji Matsui - директор відділу економічного розвитку;
 • Ігор Віштак - директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики;
 • Богдан Хмара - головний спеціаліст Департаменту аграрного розвитку;
 • Яна Бурдук - головний спеціаліст Департаменту міжнародної співпраці;
 • Роман Паламарчук - в. о. генерального директора ДУ «Держґрунтохорона»;
22022024

Роман Паламарчук ознайомив представників компанії JICA із специфікою діяльності установи та наголосив на необхідності вивчення еколого-агрохімічного стану земель сільськогосподарського призначення, особливо територій, які зазнали воєнного впливу, а також обговорили важливі питання щодо очікуваних результатів від реалізації проєкту та накреслили шляхи подальшої співпраці.

photo 3 photo 3

Засідання секції розвитку аграрного виробництва у галузі рослинництва Науково-експертної ради Мінагрополітики

15 лютого відбулося засідання Секції розвитку аграрного виробництва у галузі рослинництва Науково-експертної ради Мінагрополітики під головуванням директора Департаменту аграрного розвитку Ігора Віштака за участю в. о. генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» Романа Паламарчука.

Серед питань порядку денного розглянуто проєкт Тематичного плану науково-дослідних робіт ДУ «Держґрунтохорона» на 2024 рік, який містить три напрями.

15_02
15_02(1)

За першим напрямом «Прикладні наукові дослідження з обстеження сільськогосподарських угідь» досліджуватиметься якісний стан ґрунтів України з метою здійснення державного контролю за їх станом; здійснюватиметься ведення інформаційного банку даних інституту та підготовка щорічної доповіді про стан ґрунтів на землях сільськогосподарських угідь. Впровадження результатів агрохімічної паспортизації земель сільгоспвиробниками забезпечить підвищення родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур.

За другим напрямом досліджень «Моніторинг ґрунтів і рослин у мережі спостережень на моніторингових ділянках» здійснюватиметься комплекс досліджень з моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарських угідь у мережі спостережень на моніторингових ділянках за агрофізичними, агрохімічними, фізико-хімічними, токсикологічними, радіологічними показниками та рослин за якісними показниками і вмістом у них радіонуклідів, важких металів, залишків пестицидів. Буде проведено комплексну оцінку впливу міграційних процесів у системі «ґрунт — рослина» на продуктивність і якість сільськогосподарської продукції.

15_02(2)
15_02(3)

У рамках третього напряму «Прикладні наукові дослідження з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини та добрив» досліджується вплив антропогенного навантаження на компоненти навколишнього середовища і якість сільськогосподарської продукції, в тому числі і кормів; досліджується якість агрохімікатів; вивчається ефективність застосування ґрунтоохоронних заходів та проводяться роботи з землеустрою.

Робоча нарада з керівниками філій ДУ «Держґрунтохорона»

30.9

Під головуванням в. о. генерального директора Романа Паламарчука 24 січня відбулася нарада з керівниками філій ДУ «Держґрунтохорона» (платформа ZOOM), на якій обговорили питання оптимізації використання електроенергії філіями, оновлення структури ДУ «Держґрунтохорона».

Також обговорили підготовку проміжних наукових звітів філій про виконання проєктно-технологічних та науково-дослідних робіт у 2022 році. Завершуючи нараду, Роман Паламарчук побажав усім гарного та спокійного дня, закликав берегти себе, своїх рідних та оточуючих!

Працюємо стабільно і злагоджено.