03.07.2015

На Львівщині відзначили ювілей довготривалих стаціонарних дослідів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

24–25 червня в с. Оброшино Пустомитівського району Львівської області відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні аспекти раціонального використання та охорони родючості ґрунтів», присвячена ювілею довгострокових стаціонарних дослідів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Львівська філія ДУ «Держґрунтохорона» стала співорганізатором заходу.

Участь у конференції взяли науковці Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, наукові працівники Львівської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької філій ДУ «Держґрунтохорона», Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», Інституту водних проблем і меліорації НААН, Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Конференцію відкрив директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН Григорій Седіло.

Ганна Габріель, старший науковий співробітник лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів ознайомила учасників конференції з історією створення тривалого стаціонарного досліду, його місце в світовій системі довготривалих польових стаціонарних дослідів, основними завданнями науково-дослідної роботи та змінами агрохімічних характеристик ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту внаслідок застосування різних форм добрив і меліорантів. У 1965 році Адам Гуменюк, кандидат сільськогосподарських наук заклав цей стаціонарний дослід на тему: «Вплив довготривалого застосування органічних, мінеральних і вапнякових добрив у сівозміні на родючість ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, врожай і якість сільськогосподарських культур».

Про другий стаціонарний дослід, закладений Владиславом Горбом, кандидатом сільськогосподарських наук у 1974 році, і який занесено в реєстр стаціонарних польових дослідів України, доповів Любомир Бугрин, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії польового та лучного кормовиробництва ІСГКР.

Про сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур з максимальним залученням відновлюваних і місцевих ресурсів України доповів Станіслав Дегодюк, завідувач відділу агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Про зміни кліматичних факторів повідомила в своєму виступі Людмила Дацько, завідувач відділу використання агроресурсного потенціалу Інституту водних проблем і меліорації НААН.

Анатолій Демчишин, директор Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» поінформував учасників конференції про стан ґрунтів Львівської області, оцінку їх родючості, проблеми та їх вирішення.

Зенон Гамкало, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету ім. Івана Франка звернув увагу присутніх на застаріле поняття якості ґрунту і запропонував розглядати його в ширшому значенні, зокрема «екологічна якість ґрунту» та «агрономічна якість ґрунту», а результати його наукових досліджень викликали жваве обговорення і полеміку щодо негативного результату застосування сидеральних культур в зеленому вигляді.

IMG_5225P1130476 (1)P1130496 (1)IMG_5228IMG_5230P1130475 (1)P1130517P1130523P1130647P1130536IMG_5286P1130583