05.06.2020

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторією проектно-технологічної документації

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторією проектно-технологічної документації

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ»

.

Н А К А З

.
05 червня 2020 р.                        с.Лиманка                  № 17

.
Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних наукових посад

.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держгрунтохорона» від 13.07.2018р. № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держгрунтохорона» та філій,

.

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної наукової посади в Одеській філії ДУ «Держгрунтохорона»:
– завідувача лабораторією проектно-технологічної документації (додаток 1)
2. Зав.лабораторією (відповідальній за кадрову роботу) Семененко Н.Г. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держгрунтохорона»
3. Контроль над виконанням наказу залишаю за собою.

.
Директор                                             Е.В. Куліджанов

.
Додаток 1
до наказу Одеської філії
ДУ «Держгрунтохорона»
від 05.06.2020р. № 17

.
Завідувач лабораторією проектно-технологічної документації

.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Вільне володіння державною мовою. Досвід роботи не менше 10 років.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторією проектно-технологічної документації повинен знати:
Конституцію України, Кодекс законів про землю, закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», нормативно-правові акти з питань агропромислового комплексу, що стосуються напрямів роботи відділу, а також охорони родючості грунтів; знати методи проведення аналізів на визначення якості добрив; особливості використання добрив різного походження, в тому числі осадів очисних споруд; особливості застосування меліорантів у проектних роботах; мати досвід із візуальної оцінки якості та походження добрив; дотримуватись трудової дисципліни, знати і виконувати правила внутрішнього розпорядку.

.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
• письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
• копію документа, що посвідчує особу;
• заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
• автобіографію;
• дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
• копію трудової книжки (за наявності);
• копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації; присудження наукового ступеня; присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
• перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
• письмову згоду на обробку персональних даних;
• інші документи за бажанням кандидата.

.
Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 5 червня 2020 року до 4 липня 2020 року включно за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, с.Лиманка, вул. Лабораторна 19, ІІ поверх, ПРИЙМАЛЬНЯ.
Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном (048) – 700-08-57.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 06.07.2020 р. № 18

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 21.07.2020 р. № 20