Картограми якісного стану ґрунтів України

4. Карти по вмісту поживних речовин (рН, гумус, фосфор, калій)