Платні послуги

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» є науковою установою, яка здійснює агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення за агрохімічними, агрофізичними, радіологічними та токсикологічними показниками – більше 25 найменувань). Також в структурі установи функціонує відділ землевпорядних робіт та оцінки земель та лабораторія землеустрою, картографування та оцінки земель, які мають ліцензію на виконання землевпорядних та земле оціночних робіт і в яких працюють сертифіковані інженери-землевпорядники.

 ДУ «ДЕРЖҐРУНТОХОРОНА» на замовлення виконує наступні види робіт:

Виготовлення проектів землеустрою, що забезпечують еколого- економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь


Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок


Виготовлення проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту


Виготовлення проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів


Виготовлення технічних звітів з обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок


Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)


Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок


Виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок


Проведення робіт з інвентаризації земель тощо.


Для того щоб дізнатися вартість робіт, а також щоб отримати консультацію та додаткову інформацію можна звернутися за наступним телефоном:

Тел.: (044) 356-53-21

e-mail: info@iogu.gov.ua

4

 

4