14.04.2014

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України, яка відбудеться 22-24 липня 2014 року у місті Київ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Ґрунтознавство.

Секція 2. Агрохімія.

Секція 3. Охорона ґрунтів.

Секція 4. Моніторинг ґрунтів

Мова конференції – українська, російська

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

22 липня 2014 р.

Приїзд та поселення учасників конференції

23 липня 2014 р.

Пленарне засідання конференції

Перерва

Робота в секціях

24 липня 2014 р.

Робота в секціях

Екскурсія по місту Києву

Для участі у конференції необхідно  до 30 травня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку (зразок додається) і матеріали доповіді (електронний та паперовий варіант).

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів»

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

 

Мова – українська або російська.

Обсяг – до 5 сторінок (10 тисяч знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських  пунктів, через 1,5 міжрядковий інтервал, відступ на початку абзацу 1,25 см.

Матеріали можуть містити таблиці, рисунки. Підписи під рисунками і заголовки таблиць виконуються напівжирним  шрифтом розміром 14 друкарських пунктів –, згідно з ДСТУ 3008–95. Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – у редакторі формул MS Equaition. Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Скорочення, умовні позначки, список посилань – відповідно до стандартів.

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве  – 2,5 см, праве  – 1,5 см.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок – вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу – напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру – назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ напів-жирним шрифтом;

наступний рядок – інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт –курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання – по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме. Збірник планується опублікувати до початку конференції.

Повідомлення про включення доповіді в програму конференції і запрошення надамо в наступному інформаційному листі

 

 

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ

(заповнюється на кожного учасника)

УВАГА!

Надішліть свою заявку не пізніше

30 травня 2014 року

Прізвище ______________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь, звання ________________

______________________________________

Організація ___________________________

Поштова адреса _______________________

______________________________________

Телефон:  _____________________________

Факс: ________________________________

E-mail: _______________________________

Назва доповіді _________________________

______________________________________

Участь в екскурсії по Києву:      так          ні  (відмітити необхідне)

Необхідність допомоги в бронюванні  готелю:    так     ні   (відмітити необхідне)

Дата

Підпис

 

АДРЕСА  ОРГКОМІТЕТУ

Державна установа

«Інститут охорони ґрунтів України»

вул. Олени Теліги, 8,

м. Київ, Україна,

04112

Телефон/факс: (044) 594-19-61

E-mail: uchsecretar@gruntrod.gov.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Вальчик Вадим Едуардович,

заступник Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» з науково-технічної діяльності

Телефон: (044) 594-19-65

 

Панасенко Вікторія Михайлівна,

учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»

Телефон: (044) 594-19-66

Мобільний телефон: (067) 408-47-54

E-mail: uchsecretar@gruntrod.gov.ua