Структура

СТРУКТУРА

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

 

Керівництво:

Генеральний директор

Перший заступник Генерального директора

Заступник Генерального директора з наукової діяльності

Заступник Генерального директора з організаційної діяльності

Учений секретар

Головний інженер

Помічник Генерального директора

Завідувач господарства

Структурні підрозділи:

Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності

Відділ науково-організаційної роботи

Сектор наукової редакційно-видавничої діяльності

Сектор обробки кореспонденції та наукових робіт

Сектор роботи з кадрами та науково-професійного розвитку

Науковий відділ правового забезпечення досліджень з агрохімпаспортизації

Відділ науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень

Відділ дослідження ефективності ґрунтоохоронних заходів

Відділ моніторингу наукової інформації та контролю за використанням майна

Відділ досліджень екологічної безпеки земель, продукції та довкілля

Лабораторія екологічної безпеки земель, якості продукції та довкілля

Лабораторія мікробіологічних досліджень

Відділ досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів

Лабораторія охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної документації

Відділ досліджень з моніторингу ґрунтів

Лабораторія моніторингу та агрохімічної паспортизації ґрунтів

Лабораторія аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень

Відділ землевпорядних робіт та оцінки земель

Лабораторія землеустрою, картографування та оцінки земель

Відділ геоінформаційних систем та формування інформаційної бази

Лабораторія геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

Сектор договірної роботи

Сектор інформаційно-технічного забезпечення та захисту інформації

Контрольно-ревізійний сектор

24 філії ДУ «Держґрунтохорона»