Сумська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Untitled-9 copy

Сумська філія щороку проводить агрохімічне обстеження на площі          170–190 тис.га сільськогосподарських угідь. Для господарств усіх форм власності виготовляє еколого-агрохімічні паспорти (2200 – 2500 штук), надає довідки про  стан родючості ґрунтів, виготовляє картографічний матеріал. Виконує близько 100 тис. шт. аналізів ґрунту. Визначає якісний склад мінеральних та органічних добрив. Проводить радіологічні та токсикологічні дослідження. Виконує повний зоотехнічний аналіз кормів. Проводить рослинну і ґрунтову  діагностику, за результатами яких надаються розрахунки потреби мінеральних добрив на запланований врожай та рекомендації щодо їх внесення.

Спеціалісти філії ведуть пошуково-дослідну та дорадницьку роботи, в основу яких покладено дослідження та висвітлення актуальних природоохоронних питань охорони та відтворення родючості ґрунтів.

Сумська філія ДУ «Держгрунтохорона» атестована в системі «Украгростандартсертифікація».

Наукова і сільськогосподарська значимість результатів науково-дослідних та проектно-технологічних робіт, які проводяться Сумською філією ДУ «Держґрунтохорона», полягає в тому, що вони використовуються спеціалістами в сільськогосподарському виробництві, а також керівниками обласного та районного рівнів щодо оцінки сучасного стану родючості ґрунтів, для прийняття управлінських рішень по застосуванню у виробництві науково обґрунтованих і економічно вигідних методів збереження і підвищення родючості ґрунтів.

Результати наукових досліджень знаходять своє відображення у наукових звітах, публікаціях, методичних рекомендаціях, висвітлюються на семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях.

Сумська філія ДУ «Держґрунтохорона» співпрацює з Департаментом екології Сумської облдержадміністрації, Сумським інститутом сільського господарстві Північного Сходу, Сумським державним аграрним університетом,  ДП «Сумський інститут землеустрою».