01.06.2021

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

СУМСЬКА ФІЛІЯ ДУ „Держґрунтохорона”

 

Н А К А З

  

 1. 06. 2021                         с. Сад                                        № 25

 

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної наукової посади

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель.

2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вищезазначеної вакантної посади (додаток 1).

3. Встановити строк подання документів для участі в конкурсі 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 01 червня до 30 червня 2021 року включно.

4. Відповідальному за кадрову роботу (Кнопік І. Г.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті ДУ «Держгрунтохорона».

5.Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора                                                                 Сергій ПРОКОПЕНКО

 

Додаток 1
до наказу Сумської філії
ДУ «Держгрунтохорона»
01 червня 2021 р. № 25

 

Завідувач лабораторії моніторингу
та агрохімічної паспортизації земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.  Досвід наукової роботи за фахом або в інших сферах управління не менше ніж 3 роки. Перевага надається кандидату, який має вчене звання або науковий ступінь.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земль повинен знати: нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії; принципи роботи приладів і обладнання, які використовуються під час проведення наукових досліджень; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організації проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі

 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 01 червня до 30 червня 2021 року включно за адресою: вул. Зелена, 2, с-ще. Сад, Сумського району, 42343 особисто, поштою, або на електронну адресу gruntsad@ukr.net.

У разі подання документів, на адресу електронної пошти, такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

0542 695 037

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 05.07.2021 р. № 31

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 09.07.2021 р. № 32