04.08.2020

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

СУМСЬКА ФІЛІЯ ДУ „Держґрунтохорона”

 

Н А К А З

 

 1. 08. 2020                                        с. Сад                                                 № 29

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних наукових посад

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних наукових посад в Сумській філії ДУ «Держгрунтохорона»:

         головного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель (додаток 1);

         провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції – 0,5 штатної одиниці (додаток 2).

2. Відповідальному за кадрову роботу Кнопік І. Г. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДУ «Держгрунтохорона».

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора                                                           Сергій ПРОКОПЕНКО

 

Додаток 1
до наказу Сумської філії
ДУ «Держгрунтохорона»
04 серпня 2020 р. № 29

Головний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.    Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади головного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

Законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності установи; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії; порядок оформлення  науково-технічної  документації по проведенню досліджень, методи проведення аналізів.

 

Додаток 2
до наказу Сумської філії
ДУ «Держґрунтохорона»
від  04 серпня  2020 р. № 29

Провідний фахівець
лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається кандидату, який має досвід наукової роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень та екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності установи та роботи лабораторії; технічні характеристики та конструктивні особливості електричного обладнання; конструкцію і порядок користування приладами і апаратами, що застосовуються в роботі; налаштування вимірювальних приладів лабораторії.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 04 серпня до 02 вересня 2020 року включно за адресою: вул. Зелена, 2, с-ще. Сад, Сумського району, 42343

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

0542 695 037

 

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 08.09.2020 р. № 30

Наказ Про результати конкурсу на заміщення вакантних наукових посад від 15.09.2020 р. № 32