19.07.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

 «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»

Сумська філія ДУ „Держґрунтохорона”

Н А К А З

 

19. 07. 2019                         с. Сад                                        № 68

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної наукової посади

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність», наказу ДУ «Держґрунтохорона» від 13 липня 2018 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДУ «Держґрунтохорона» та її філій»

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель (дві штатні одиниці).
 2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вищезазначеної вакантної посади  (додаток 1).
 3. Встановити строк подання документів для участі в конкурсі 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 19 липня до 17 серпня 2019 року включно.
 4.  Відповідальному за роботу з кадрами (Кнопік І.Г.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті ДУ«Держгрунтохорона».
 5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора                                                                 С. М. Прокопенко

.

Додаток 1
до наказу Сумської філії ДУ «Держгрунтохорона»
19 липня 2019 р. № 68

.

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка має стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель повинен знати: нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; організацію проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

 • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 19 липня до 17 серпня 2019 року включно за адресою: вул. Зелена, 2, с-ще. Сад, Сумського району, 42343

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

0542 695 037

.

Результати конкурсу