19.03.2019

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім’я директора Сумської філії ДУ «Держґрунтохорона»:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок по обліку кадрів (встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • інші  документи за бажанням кандидата.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу, тобто з 19 березня до 17 квітня 2019 року включно за адресою: вул. Зелена, 2, с-ще. Сад, Сумського району, 42343

Додаткові відомості про умови проведення конкурсу можна одержати за телефоном:

0542 695 037

.

Додаток 1
до наказу Сумської філії ДУ «Держгрунтохорона»
19 березня 2019 р. № 27

.

Провідний фахівець
лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування або близька до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Перевага надається особі, яка має стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади провідного фахівця лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації земель повинен знати: нормативно-правові акти, що стосуються безпосередньої діяльності ДУ «Держґрунтохорона» та роботи лабораторії; нормативно-правові акти з проведення ґрунтових досліджень; властивості ґрунтів та їх основні характеристики; економіку і організації проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення; державні стандарти, методики та інші нормативно-методичні документи щодо профілю роботи лабораторії.

.

Наказ Про затвердження Переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 22 квітня 2019 р. № 39

Наказ Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної наукової посади від 24 квітня 2019 р. № 45